Lantmännen förvärvar resterande andelar i Scandbio

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännen blir ensam ägare i Scandbio efter att överenskommelse om att köpa Neova Groups andelar i bolaget nåtts. “Scandbio har stor potential att fortsätta utvecklas positivt i en hållbar bransch”, säger Magnus Kagevik, COO och chef för division Energi, Lantmännen.

Scandbio bildades år 2014 då Lantmännen och finska Neova slog ihop sina verksamheter. Båda ägarna har sedan 2014 ägt lika delar i bolaget som drivits som ett joint venture. Detta förhållande ändras nu och bolaget kommer, efter konkurrensmyndigheternas godkännande, helt och hållet att ägas och drivas i Lantmännens regi.

Lantmännen och Neova har kommit överens om att Lantmännen köper Neovas 50 procent av Scandbio för att sedan integrera bolaget i Lantmännenkoncernen.

– Vi ser positivt på denna möjlighet då vi anser att Scandbio har stor potential att fortsätta utvecklas positivt i en hållbar bransch. Vi ser fram emot att arbeta med Scandbios ledningsgrupp och organisation för att accelerera dess fortsätta utveckling med fokus på såväl det operativa som det strategiska i syfte att skapa världens bästa pelletsbolag, säger Magnus Kagevik, COO och chef för division Energi, Lantmännen.

Scandbio är med en årlig omsättning på cirka 1 000 MSEK Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen. Bolaget har sitt huvudkontor i Jönköping och verksamhet vid fem anläggningar i Sverige och en i Lettland. Scandbio tillverkar, marknadsför och säljer träpellets till förbränning i Sverige, Danmark och Baltikum samt stallpellets för den svenska marknaden. Bolaget försörjer såväl industrier som kommunala och statliga verksamheter, lokala entreprenörer och enskilda villaägare med 100 procent förnybar energi.

Scandbio och dess cirka 130 anställda kommer att bli en del av Lantmännens division Energi.

Förvärvet är föremål för konkurrensprövning i Sverige, Danmark och Lettland. Till dess att myndigheternas beslut fattats kommer Scandbio att fortsätta drivas tillsammans med Neova Group Oy.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Kagevik, COO och chef för division Energi, Lantmännen
E-post: magnus.kagevik@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com