Nytt samarbetsprojekt för att binda mer kol i åkermarken

2021, Nyheter

På Lantmännens Framtidsgård Bjertorp ska Lantmännen tillsammans med Svensk Kolinlagring driva testverksamhet, med målsättningen att öka kolinlagringen i det svenska jordbruket.

Kolinlagring är ett avgörande verktyg för att kunna nå ett klimatneutralt jordbruk innan 2050. Med Lantmännen som ny samarbetspartner till Svensk Kolinlagring ska ett pilotprojekt testa och utvärdera flera metoder för att öka kolinlagringen. Nästa steg blir att verifiera och certifiera den kolinlagring som sker. Genom kontinuerlig förfining av metoder och data till beräkningssystemen är förhoppningen att kunna bekräfta den reella klimatnyttan, vilket i sin tur kommer att kunna innebära nya affärsmöjligheter för jordbruket.

Vi ser fram emot att ta del av den kunskap och de erfarenheter som Svensk Kolinlagring redan arbetat upp genom tidigare pilotförsök. Det här är ett avgörande område för framtiden och vi på Lantmännen vill vara med och bidra till utvecklingen genom vår expertis inom spannmålsvärdekedjan.

Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen

Samarbetet blir ett viktigt kliv framåt för att visa hur framtidens jordbruk ser ut i praktiken och för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett lönsammare och klimatneutralt jordbruk till 2050.

Pressmeddelande

Blogginlägg


Claes Johansson och Lova Brodin.

Kontakter

Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen
claes.johansson@lantmannen.com

Lova Brodin, Vd, MijöMatematik och projektledare, Svensk Kolinlagring
lova.brodin@miljomatematik.se