Lantmännen och Svensk Kolinlagring i nytt samarbetsprojekt för att binda mer kol i åkermarken

Pressmeddelanden, 2021

Lantmännen och Svensk Kolinlagring ska starta upp testverksamhet på Lantmännens Framtidsgård Bjertorp med målsättningen att öka kolinlagringen i det svenska jordbruket. Kolinlagring är ett avgörande verktyg för att kunna nå ett klimatneutralt jordbruk innan 2050.

Lantmännen blir ny samarbetspartner till Svensk Kolinlagring och kommer i pilotprojektet att testa och utvärdera flera metoder för att öka kolinlagringen, för att i nästa steg kunna verifiera och certifiera den kolinlagring som sker. Genom kontinuerlig förfining av metoder och indata till beräkningssystemen hoppas man kunna bekräfta den reella klimatnyttan, vilket kommer innebära nya affärsmöjligheter för jordbruket.

– Vi ser fram emot att ta del av den kunskap och de erfarenheter som Svensk Kolinlagring redan arbetat upp genom tidigare pilotförsök. Det här är ett avgörande område för framtiden och vi på Lantmännen vill vara med och bidra till utvecklingen genom vår expertis inom spannmålsvärdekedjan. Tillsammans hoppas vi kunna skala upp och hitta nya affärsmodeller som gynnar alla parter – från lantbrukarna som kan erbjuda ekosystemtjänsten till de engagerade konsumenterna som vill bidra till en hållbar utveckling, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

På Framtidsgården Bjertorp utanför Kvänum testas redan flera hållbarhetsåtgärder som förväntas höra Framtidens jordbruk till. Det rör sig exempelvis om precisionsodling, lärkrutor och blommande zoner, och nu ska även ansträngningarna för att binda mer kol i marken på Bjertorp intensifieras.

– I takt med att allt fler företag mäter sina utsläpp ser vi hur intresset för kolinlagring ökar. De efterfrågar en tjänst med konkreta åtgärder, här och nu, i Sverige. Det är därför mycket glädjande att Lantmännen vill ingå i samarbetet som på sikt handlar om den transformation av jordbruket som krävs och efterfrågas av FN:s paneler för klimat och biologisk mångfald (IPCC, IPBES) på global skala, säger Lova Brodin, Projektledare på Svensk Kolinlagring.

Tillsammans med digitalisering, fossilfria insatsvaror och växtförädling är kolinlagring ett avgörande fokusområde för att nå Framtidens jordbruk*, med ökade skördar och minskad klimatpåverkan. Samarbetet blir därmed ett viktigt kliv framåt för att visa hur framtidens jordbruk ser ut i praktiken och för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett lönsammare och klimatneutralt jordbruk till 2050.

Källa: Lantmännens rapport: Framtidens jordbruk – vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050, 2019. www.lantmannen.se/framtidens-jordbruk/rapporten-framtidens-jordbruk

För mer information, kontakta gärna:

Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen
Tel: 0703 28 97 92
E-post:
claes.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Lova Brodin, Vd, MiljöMatematik och Projektledare på Svensk Kolinlagring
Tel: +46 (0)702 99 66 20
E-post: lova.brodin@miljomatematik.se