Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2019 publicerad

Pressmeddelanden, 2020

2019 var det mest framgångsrika året i Lantmännens historia. Alla divisioner och affärsområden utvecklades väl, vilket syns på resultatet som uppgår till 1 877 MSEK (jämfört med 1 387 MSEK föregående år). I Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning som nu är tillgänglig finns information om våra resultat och om hur Lantmännen arbetar med klimat och andra hållbarhetsfrågor.

Lantmännens resultat för 2019, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 877 MSEK. Det är en betydande förbättring jämfört med föregående årsresultat som låg på 1 387 MSEK. Den positiva utvecklingen är ett resultat av framsteg inom samtliga divisioner och affärsområden. Årets goda resultat gör också att Lantmännen kan föreslå en utdelning på totalt 730 MSEK, den största någonsin.

− De senaste åren har varit Lantmännens mest framgångsrika genom tiderna, och jag vågar säga att vi som företag befinner oss i en starkare position än någonsin tidigare. Vi kommer att fortsätta att fokusera på att ytterligare stärka våra positioner på marknaden: bland annat genom fortsatta investeringar i infrastruktur, produkt- och tjänsteutveckling och forskning och utveckling inom samtliga verksamhetsområden, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Ansvar och hållbarhet är centralt för Lantmännen och en del i strategin från Jord till Bord 2030. Lantmännen driver utvecklingen mot mer cirkulära affärer och ökad resurseffektivitet. I hållbarhetsredovisningen går det att läsa om initiativ som bland annat rapporten om Framtidens Jordbruk och odlingskonceptet Klimat & Natur, som syftar till att minska klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden.

− Arbetet med hållbar affärsutveckling fortsätter. I nära samverkan med våra medlemmar och andra aktörer arbetar vi målmedvetet med att fortsätta att stärka vårt ansvarstagande samtidigt som vi framgångsrikt kommersialiserar de hållbara mervärden vi kan erbjuda, säger Per Olof Nyman.

Läs eller lyssna på Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2019 här: https://lantmannen.com/om-lantmannen/finansiell-information/ars-och-hallbarhetsredovisningar/

Eller ta del av sammanfattningen här: https://www.lantmannen.se/press-och-nyheter/nyheter/arsredovisning-med-hallbarhetsredovisning-2019/

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com