2019-07-15

Höga vallskördar och fina spannmålsfält i västra Sverige

Prognosen för skörden i västra Sverige ser bra ut. Stora arealer höstsådd är en bidragande faktor. Samtidigt har vallarna visat fin tillväxt och lantbrukare i regionen kunde ta in en stor och fin första vallskörd.

Höstsådden startade tidigt 2018 och det torra vädret innebar gott om tid för lantbrukare i Värmlands och Västra Götalands län att så sin höstspannmål. Lantbrukarna kunde genomföra sådden helt enligt plan, vilket resulterade i en stor höstsådd. Vädret var också gynnsamt och de höstsådda grödorna etablerades väl. Det milda vädret gjorde att grödorna klarade vintern bra.

− Höstgrödorna har haft en bra resa sedan sådden i höstas och spannmålen står fint på fälten idag. Det kom välbehövligt regn på de flesta håll efter att lantbrukarna lagt ut den första givan med näring i form av kväve och spannmålen fick därmed fatt i näringen i tid för att kunna utvecklas bra, säger Bengt Karlsson, regionchef för region Väst på Lantmännen.

Även vårsäden har generellt visat fin utveckling. En sval vår och regelbundna regn bidrog till att grödorna kunde utvecklas i lagom takt, till fina bestånd med hög skördepotential.

− Juni månad var fuktig och varm vilket gynnade svamputvecklingen i grödorna vilket till viss del kan ha påverkat skördepotentialen negativt. I övrigt är förutsättningarna bra och händer det inget extraordinärt den närmaste tiden bör vi kunna få en bra skörd både i Värmland och Västra Götaland, säger Bengt Karlsson.

Den första vallskörden bärgades i månadsskiftet maj/juni och visade hög avkastning av bra kvalitet. Efter första skörden har det kommit regn vilket har gynnat återväxten och den andra vallskörden är nu påbörjad på de flesta håll i regionen.

− Vallarna är beroende av regelbundna regn under hela sommaren för att kunna växa till sig innan det är dags att ta nästa skörd. Många av lantbrukarna i vårt område har inga lager grovfoder kvar efter fjolårets torka. Vi håller därför tummarna för att vi ska få riktigt bra andra- och tredjeskördar för att kunna bygga upp ett lager igen, säger Bengt Karlsson.

Skörden av höstspannmålen förväntas starta i början av augusti.

Lantmännens årliga skördeprognos släpps idag och visar på totalt 6,3 miljoner ton för den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd 2019. Hela skördeprognosen finns att läsa på www.lantmannen.com.

Lantmännens skördeprognos för hela landet finns på https://www.lantmannen.se/press-och-nyheter/nyheter/skord-2019/

 För mer information kontakta: 
Bengt Karlsson, regionchef, region Väst, Lantmännen Lantbruk
Tel: 0706 47 02 17
E-post: bengt.l.karlsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com