2019-07-15

Stora vallskördar och fina spannmålsfält i östra Sverige

Prognosen för skörden i östra Sverige ser generellt bra ut. Stora arealer höstvete och hög skördepotential är bidragande faktorer, samtidigt som höstrapsen tagit skada av köldknäppar under våren. Vallarna har visat fin tillväxt och lantbrukare i regionen kunde ta en stor och fin första vallskörd.

Höstsådden startade tidigt 2018 och det torra vädret innebar gott om tid för lantbrukare i östra Sverige att så sin höstspannmål. Lantbrukarna kunde genomföra sådden helt enligt plan, vilket resulterade i en stor höstsådd. Vädret var gynnsamt; de höstsådda grödorna etablerades väl och det milda vädret gjorde att grödorna klarade vintern bra. Under våren fick de flesta områden välbehövligt regn efter att spannmålen fått sin första giva av kväve. Regnet behövs för att växten ska kunna tillgodogöra sig näringen i form av kväve, vilket den behöver för att ha god tillväxt. De kalla nätterna i våras bromsade tillväxten vilket också bidrog till att grödorna utvecklades i lagom takt, till fina bestånd med hög skördepotential. Nattfrosten har dock skadat höstrapsen i vissa områden.

− Överlag ser de höstsådda grödorna fina ut, med undantag för fält med höstraps som tog skada av de kalla nätterna i maj. Även vårsäden ser generellt fin ut, men variationen är relativt stor där den vårspannmål som fått tillräckligt med regn har visat en fin utveckling medan spannmål i torrare områden inte har kunnat utvecklas optimalt, säger Anders Krafft, regionchef för region Öst på Lantmännen.

Regnen i östra Sverige har fallit mycket lokalt vilket gjort att förutsättningarna för spannmålen varierat mycket. I de ostligaste delarna av fastlandet och på delar av Gotland har regnen varit få och det är fortsatt mycket torrt i marken.

Fjolårets torka påverkade vallarna i hela regionen och lantbrukare tvingades köpa in grovfoder. Vallarna i regionen har, trots fjolårets torka, haft en god tillväxt. Den tidvis kalla våren gjorde att vallen fick tid på sig att växa sig kraftig och lantbrukarna i regionen kunde bärga en mycket hög förstaskörd. Därefter har de flesta områden fått regn vilket skapat goda förutsättningar för en bra andraskörd och förhoppningen är att lantbrukarna ska kunna bygga upp ett lager grovfoder för kommande år.

− Nu närmar vi oss skörd och då vill vi ha värme och stabilt fint väder så att vi kan bärga skörden med bra kvalitet. Får vi gynnsamma väderförhållanden kommer vi troligtvis skörda råg och höstraps i slutet av juli, medan höstveteskörden bör starta i början av augusti, säger Anders Krafft.

Lantmännens årliga skördeprognos släpps idag och visar på totalt 6,3 miljoner ton för den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd 2019. Hela skördeprognosen finns att läsa på www.lantmannen.com.

Mer detaljer per landskap nedan:

 Östergötland

Både den höstsådda och vårsådda spannmålen ser fin ut och visar god skördepotential i princip i hela Östergötland. Undantaget är de ostligaste delarna som fått för lite regn för att spannmålen skulle kunna utvecklas optimalt. Den fösta vallskörden blev stor och det har kommit regn på de flesta ställen vilket har gjort att återväxten har kommit igång fint.

Sörmland

De östra delarna av Sörmland är fortsatt mycket torra och spannmålen har inte fått de regnmängder den har behövt för att utvecklas optimalt. Det är framförallt vårsäden som tagit skada av bristande tillgång på vatten, medan höstsäden klarat sig bättre. Den västra delen har däremot fått tillräckligt med regn och här står spannmålen fint på fälten. Kalla frostnätter under mars och april skadade vissa områden av höstraps vilket gör att skördepotentialen varierar stort mellan fälten. Första vallskörden har varit bra överlag, men även den har påverkats av torka i de östra delarna av regionen.

Gotland

På Gotland har nederbörden kommit mycket lokalt och variationen på spannmålen och vallarna är därför stor. Under maj var det torrt på hela Gotland och grödorna på de lättaste jordarna, som har svårare att hålla kvar vatten, har tagit skada och skördepotentialen har sjunkit. Vallarna i vissa områden tog också skada av nattfrosten i maj. Men rent generellt går Gotland, som drabbades hårt av fjolårets torka, mot en bättre skörd i år.

Lantmännens skördeprognos för hela landet finns på https://www.lantmannen.se/press-och-nyheter/nyheter/skord-2019/

 För mer information kontakta:
Anders Krafft, regionchef, region Öst, Lantmännen Lantbruk
Tel: 0703 35 65 31
E-post: anders.krafft@lantmannen.com  

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com