2019-07-15

Fina vallskördar i norra Sverige

Hälsingland

I Hälsingland är första vallskörden bärgad och utfallet blev mycket bra. Överlag avkastade vallarna nästan dubbelt mot normalt vilket var välbehövligt för att kunna bygga upp ett lager av grovfoder efter fjolårets låga skördeutfall. Det är ännu för tidigt att sia om utfallet av den kommande spannmålsskörden. Fälten är överlag fina och svamptrycket lågt. I vissa områden har kornet haft det tufft och drabbats av syrebrist då det lokalt har kommit mycket regn. Nu behövs sol och värme fram till skörden för att vi ska få en bra spannmålsskörd.

Jämtland/Västernorrland

I Jämtland och Västernorrland är den första vallskörden avslutad. Lantbrukare har generellt kunnat ta in stora grässkördar vilket lantbrukarna är mycket glada för, eftersom det inte finns något lager av foder kvar efter förra årets torka. Undantaget är förstaårsvallarna vid kusten som tog stor skada av fjolårets torka och därför haft en låg tillväxt under året. Spannmålsskörden är ännu långt bort och det är svårt att säga något om förväntat utfall. Förutsättningarna är dock betydligt bättre nu än vid samma tidpunkt föregående år och får vi lite sol och varmare väder ser det ut att gå emot en normal spannmålsskörd.

Västerbotten

I Västerbotten har man kunnat bärga en mycket fin första vallskörd, med volymer som är betydligt högre än normalt. Den första vallskörden påbörjades något tidigare än normalt vilket gör att det finns mer tid för återväxt inför andra vallskörden. Spannmålen i området har haft en trög start vilket troligtvis beror på en sen tjällossning och kallt försommarväder. Hoppet finns dock kvar, och får vi bara lite värme efter den senaste tidens nederbörd kan det nog bli en bra spannmålsskörd i Västerbotten.

Norrbotten

I de södra delarna av Norrbotten är den första vallskörden bärgad och utfallet har varit relativt bra på de flesta håll. I övriga delar av länet pågår vallskörden och på många håll är skördarna stora. Det har också kommit en del regn längs kusten de sista veckorna vilket bäddar för en bra spannmålssådd. Spannmålen kommer sedan att behöva värme för att ha en god tillväxt och mognad fram till skörd.

Lantmännens skördeprognos för hela landet finns på https://www.lantmannen.se/press-och-nyheter/nyheter/skord-2019/

 För mer information kontakta: 
Hans Westbom, regionchef, region Norr, Lantmännen Lantbruk
Tel: 072 2422746
E-post: hans.westbom@lantmannen.com 

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com