Stort intresse för Lantmännen BioAgris produkter i Brasilien

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännen BioAgri AB ingick i mitten av maj i näringsminister Annie Lööfs delegation till Brasilien. Resan blev mycket lyckad och visar att det finns ett stort intresse för BioAgris unika biologiska växtskyddsprodukter även i Brasilien.

Syftet med resan var att främja export av svensk miljöteknik och samarbete mellan länderna. Ett annat mål var att utveckla gemensamma finansieringsinstrument för innovationsprojekt med svenska och brasilianska parter. Runt 60 representanter från svenska företag, universitet och forskningsinstitut deltog i delegationen. Lantmännen BioAgri representerades av Christian Thaning, marknadschef och Kenneth Alness, vd för BioAgri.

- Tack vare ett Vinnova-projekt och bra förarbete lyckades vi över förväntan med att definiera både applikationer, partners och första kunder. Vi samarbetar med Incotec Brazil och Koppert Brazil som är väletablerade företag med mycket god kännedom om den brasilianska marknaden, säger Kenneth Alness.

Resan skapade goda förutsättningar och nu planerar BioAgri för nästa steg.

- Brasilien är en enorm marknad med stor tillväxt. Än så länge finns det plats för fler aktörer eftersom konkurrensen är relativt låg. Nästa steg är att skapa en stark affärsmodell och tillsammans med våra brasilianska partners undersöka vad som krävs för att nå den brasilianska marknaden. Introduktionen av vår miljöinnovation och teknik skulle innebära en stor potentiell hållbarhetsvinst på den brasilianska marknaden. Det här är verkligen hyperintressant, avslutar Kenneth Alness.