Hållbart växtskydd i fokus när Kronprinsessan Victoria besöker Lantmännen BioAgri

Pressmeddelanden, 2013

Idag den 11 oktober besökte H.K.H. Kronprinsessan Victoria Lantmännen BioAgri i Uppsala. Fokus för Kronprinsessans besök var miljö- och hållbarhetsfrågor inom lantbruket och hur Lantmännen BioAgri bidrar till ett hållbart lantbruk idag och i framtiden.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria har idag besökt Lantmännen BioAgri i Uppsala. Kronprinsessan har ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och fokus under besöket var företagets arbete för dagens och framtidens hållbara lantbruk. Vid besöket diskuterades företagets innovationer och deras betydelse i ett globalt miljöperspektiv.

Kronprinsessan fick också information om hur Lantmännen BioAgri använder sig av ThermoSeed-behandling och hur denna process går till. ThermoSeed är ett miljövänligt sätt att med värmebehandling förhindra att utsäde drabbas av växtsjukdomar.

BioAgri använder naturliga mikroorganismer som bas för att utveckla och producera miljövänliga produkter för växtskydd och för att öka skördar och kvalitet. Cedomon, Cerall och Cedress är produkter som används inom lantbruket. Den senaste produkten, Amase, är utvecklad för trädgårds- och skogsbruk i syfte att stimulera växternas näringsupptag och ge snabbare tillväxt. De senaste åren har flera framgångsrika produkter utvecklats och företaget har uppmärksammats för sina innovationer. Lantmännen BioAgri vann tidigare i år utmärkelsen ”Årets ekoföretag”.

– Alla våra produkter är baserade på svenska patenterade uppfinningar med ursprung i egen utveckling och forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där Lantmännen varit engagerade i ett tidigt skede. Vi ersätter varje år en stor del kemiska bekämpningsmedel och idag är var fjärde spannmålsåker i Sverige behandlad med våra miljövänliga produkter, förklarar Kenneth Alness, vd för Lantmännen BioAgri.

Johan Stiernstedt är lantbrukare i Uppland och använder sedan länge produkter från BioAgri.

– Vi använder produkterna för att de är effektiva och för att de tillför miljövärden som både vi lantbrukare och konsumenter uppskattar, säger Johan Stiernstedt.

Åkermarken är en viktig resurs när samhället successivt behöver gå över till en ekonomi som bygger mer på förnybara resurser, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande i Lantmännen.  

Bilder från dagen finns att tillgå:
http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/Pressbilder1/Bildbank/