Lantmännen tar krafttag för att spara 400 miljoner

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-08-18

Lantmännen tar krafttag för att spara 400 miljoner

Lantmännen tar nu krafttag för att öka lönsamheten och investera för framtiden. Idag presenterar ledningen för Lantmännen en ny koncernstruktur. Förändringen är en del i det program som under en treårsperiod ska spara 400 miljoner kronor åt koncernen. Strukturkostnaden beräknas bli 100-150 miljoner kronor under 2009.

Lantmännens resultat har som ett resultat av lågkonjunkturen sedan årsskiftet följt en negativ trend och delårsrapporten i juli visade en förlust på -196 miljoner kronor (437) efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster. Flera stora initiativ har drivits sedan årsskiftet för att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten och utveckla organisationen. Efter en genomlysning av organisationen har Lantmännens ledning fattat beslut om en ny koncernstruktur som börjar gälla från den 1 oktober.

– Den nya organisationen är mer logisk utifrån ett kundperspektiv. Den speglar den spetskompetens som Lantmännen erbjuder sina kunder och kan bättre tillvarata synergier och kompetenser mellan de olika affärsområdena, säger vd och koncernchef Per Strömberg.

Lantmännens nya koncernstruktur består av fyra divisioner. Arne Rantzow blir chef för division Lantbruk, Clas Eriksson för division Maskin, Monika Lekander för division Energi och Per Strömberg går in som tf chef för division Livsmedel.
Under en treårsperiod ska Lantmännen spara 400 miljoner kronor. Sedan i januari har ett intensivt arbete pågått för att skapa handlingsprogram för hur besparingen ska uppnås. En av åtgärderna är att cirka 400 tjänstemän kommer att få lämna koncernen. Merparten av uppsägningarna kommer att genomföras under hösten 2009 och berör hela organisationen i samtliga länder där Lantmännen är verksamt. Strukturkostnaden beräknas bli mellan 100-150 miljoner kronor under 2009.

– Uppsägningar är tyvärr nödvändiga eftersom vi måste frigöra resurser för att kunna investera i marknadsföring, forskning och utveckling och på sikt kunna förstärka Lantmännens lönsamhet, säger Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Anette Rosengren, kommunikationsdirektör, tel: 0702-99 59 50 Malin Westling, stf presschef, tel: 076-76 87 017Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se