Lantmännen köper certifikat för hållbar palmolja

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-11-04

Lantmännen köper certifikat för hållbar palmolja

Lantmännen har beslutat att skärpa inköpskraven för den palmolja som används i livsmedelsproduktionen. Därför går Lantmännen nu med i RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) och börjar köpa certifikat för hållbart producerad palmolja.

– Att skärpa inköpskraven för palmolja är en viktig del i vårt arbete med att ta ansvar från jord till bord, säger Claes Johansson, chef för hållbar utveckling på Lantmännen.

Användning av palmolja är omdiskuterad eftersom den snabba expansionen av palmoljeplantager i Sydostasien utgör ett stort hot mot några av världens viktigaste regnskogsområden. Genom att köpa certifikat enligt RSPO:s kriterier försäkrar Lantmännen sig om att motsvarande mängd olja blir hållbart producerad. Lantmännen köper de första certifikaten redan 2010 och målsättningen är att 2011 köpa certifikat för 100 procent av volymen.

– Detta är ett sätt för Lantmännen att agera i den viktiga hållbarhetsfrågan om hur palmoljan i våra produkter produceras. Certifikaten är ett bra sätt att säkerställa att inte palmoljan skadar regnskogen och miljön, säger Claes Johansson.

För frågor kontakta gärna: Claes Johansson, chef hållbar utveckling, tel. 070-32 89 792 Malin Westling, stf presschef, tel. 076-76 87 017

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se