Förhandlingar inleds om nedläggning av kvarnen i Mjölby

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-12-21 Förhandlingar inleds om nedläggning av kvarnen i Mjölby Lantmännen Cerealia har av Lantmännens styrelse fått i uppdrag att inleda MBL- förhandlingar angående nedläggning av företagets kvarn i Mjölby.

Koncernstyrelsen för Lantmännen beslutade den 18 december att MBL-förhandlingar ska inledas angående nedläggning av Lantmännen Cerealias kvarn i Mjölby under 2010.

Förhandlingarna inleds i vecka 2, 2010.

Lantmännen Cerealia har arbetat med strukturrationaliseringar inom kvarnverksamheten under ett antal år. Detta har inneburit en minskning av antalet kvarnar från fem till en i Danmark samt från två till en i Norge respektive Lettland.

Under 2009 har även en genomlysning av den svenska kvarnverksamheten skett. Idag har Lantmännen Cerealia kvarnar i Malmö, Mjölby samt Uppsala. Den översyn som genomförts visar att nedläggningen av Mjölby-kvarnen stärker företagets konkurrenskraft genom ett högt kapacitetsutnyttjande och minskade kostnader. Samtidigt investeras i ökad driftsäkerhet och viss kapacitetshöjning i Uppsala.

Syftet för Lantmännen Cerealia är att få en så effektiv och lönsam produktionsstruktur som möjligt på en marknad som är hårt konkurrensutsatt.

Kvarnen i Mjölby producerar cirka 40 000 ton bagerimjöl om året och sysselsätter 11 anställda.

För mer information: Magnus Johansson, affärsområdeschef Lantmännen Cerealia, tel: 0709-27 87 47 Anna Johansson, informationschef Lantmännen Cerealia, tel: 070-399 29 64

Fakta/Lantmännen Cerealia Lantmännen Cerealia med varumärken som AXA, Kungsörnen, Start, Gooh! och GoGreen är ett affärsområde med stark utveckling i norra Europa. Med 1 450 anställda omsatte verksamheten 4,5 miljarder kronor 2008. Lantmännen Cerealia ingår i Lantmännen, som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se