Under 80-talet blir miljöfrågorna allt viktigare.

Ökade satsningar på spannmål står i fokus. Skörden slår alla rekord 1984 med 6,9 miljoner ton varav 1,9 miljoner ton exporteras, inte minst de 400 000 ton havre som går till USA blir en fjäder i hatten.

Lantmännens försök att förädla spannmål till etanol slår väl ut, men de politiska förutsättningarna för en storskalig anläggning saknas och det kommer att dröja ända till 1999 innan politikerna är med på tåget. Miljöfrågorna växer sig allt starkare och Lantmännens första vision "Ett jordbruk med mjuka kanter" presenteras.

Under 80-talet blir miljöfrågorna allt viktigare.

Ökade satsningar på spannmål står i fokus. Skörden slår alla rekord 1984 med 6,9 miljoner ton varav 1,9 miljoner ton exporteras, inte minst de 400 000 ton havre som går till USA blir en fjäder i hatten.

Lantmännens försök att förädla spannmål till etanol slår väl ut, men de politiska förutsättningarna för en storskalig anläggning saknas och det kommer att dröja ända till 1999 innan politikerna är med på tåget. Miljöfrågorna växer sig allt starkare och Lantmännens första vision "Ett jordbruk med mjuka kanter" presenteras.

1980. Intresset för etanol ökar

Stagnerande marknad för många lantbruksprodukter. Gödselförsäljningen minskar för första gången.

Intresset för etanol ökar. SLR och Alfa Laval samarbetar tillsammans med Västsvenska Lantmän för att bygga en testanläggning i Lidköping.

1981. Övertagande av Fors Engströms

Ägarstrukturen i det svenska gödselföretaget Supra och foderföretaget Fors Engströms dominerade året. Lantmännen övertar Fors Engstöms, samtidigt som Norsk Hydro som ägde bolaget förvärvade 75 procent av Supra från Boliden, Kema Nobel och SLR. SLR behöll 25 procent av aktierna i Supra.

1982. Ny testanläggning för etanol startar i Lidköping

Byggnationen av en testanläggning för etanol startar i Lidköping med en kapacitet på 6 000 kubikmeter etanol. SLR hyr in ett antal franska specialvagnar för järnvägstransport av spannmål och foder.

Ett nytt ekonomisystem med gemensam kodplan införs för hela Lantmännen och 500 bildskärmsterminaler beräknas bli installerade.

ICA bageriernas verksamhet i Uppsala, Borlänge och Sundsvall övertogs.

1983. Samarbete med Finland

Överproduktion i jordbruket, investeringsstopp införs i animalieproduktionen. Lantmännens Maskin AB bildas för import och agenturverksamhet av maskiner.

Utvecklingssamarbete på foderområdet inleds med Hankkija i Finland.

1984. Rekordår, Kungsörnen blir Cerealia

Rekordstor spannmålsskörd på 6.9 milj. ton och en export på 1.9 milj. ton. Kungsörnen blir Cerealia när kvarn och konsumentprodukter samlas i en sammanhållen koncern.

1985. Havre exporteras till USA

Lantmännen engagerar sig i alternativ odling av spannmål, men ännu så länge enbart på försöksstadiet. Hundfodret Revej lanseras i dagligvaruhandeln. Stora framgångar för svensk spannmål när 400 000 ton havre exporteras till USA.

1986. Energiskog ny satsning. Tjernobyl och radioaktivt nedfall skapar oro

Försöksperioden för etanolproduktion är slut och resultaten visar entydigt att storskalig produktion är möjlig, men ännu saknas de politiska förutsättningarna. Energiskog är nästa stora utvecklingssatsning som sker tillsammans med LRF. Tjernobyl och radioaktivt nedfall skapar oro och många frågor, inte minst inom jordbruket.

Stora förändringar i jordbrukspolitiken med trädesersättning och ökade satsningar på användning av spannmål som viktiga inslag.

1987. Ny vision om miljövänligt lantbruk. Samarbete med Kronfågel inleds

Stråförkortningspreparat förbjuds och 400 000 ton vete används för foderändamål, dubbel volym mot normalt. Lantmännen Odal bildas när Göta Lantmän och Lantmännen i Södermanland fusionerar. Lantmännen deklarerar för första gången att man värnar om ett miljövänligare lantbruk. Utvecklingssamarbete med Kronfågel startar i svensk Fågelfoderutveckling HB. Saltsjökvarn stängs och ett fastighetsbolag bildas för att kommersiellt utveckla området.

1988. Miljöfrågorna på agendan

SLR bidrar med 10 milj. kronor till ett biotekniskt centrum vid Lantbruksuniversitet. Miljöfrågorna börjar prioriteras och ett speciellt program för detta börjar utarbetas. Målet är att alla Lantmännenföreningar ska ha en egen miljöplan.

Agrol får en ny profil och lanseras mot nya kundkategorier. Samgåendet mellan Enköpings Lantmän och Arosbygdens Lantmän röstas ner med minsta möjliga marginal trots att majoriteten vid flera tillfällen tidigare röstat för ett samgående.

1989. Vegetabiliska smörjoljor introduceras

Ångermanlands Lantmän fusionerar med den branschblandade föreningen NNP samtidigt som vissa delar överförs till angränsande Lantmännenföreningar som alla nu har egna miljöplaner. Lantmännen presenterar sin vision om "Ett jordbruk med mjuka kanter" med sikte på 2010.

Agrol introducerar vegetabiliska smörjoljor och Svenska Foder bildas på den privata sidan, bakom låg bland annat finska intressen i form av Cultor.

Huvuddelen av aktierna i Supra överläts till Norsk Hydro.