Föreningarna minskar men antalet medlemmar når sin topp

Antalet regionala Lantmännenföreningar som under 50-talet uppgått som mest till 24 började nu minska när bland annat BKL, Blekinge Kronobergs Lantmännen bildades genom sammanslagning av två tidigare centralföringar. Antalet medlemsföreningar i SLR var därmed 22 när decenniet började. Antalet enskilda lantbrukare som var anslutna till organisationen nådde 1960 sin högsta siffra med drygt 145 000 medlemmar. Omsättningen i SLR steg 1960 till 850 miljoner kronor.

Föreningarna minskar men antalet medlemmar når sin topp

Antalet regionala Lantmännenföreningar som under 50-talet uppgått som mest till 24 började nu minska när bland annat BKL, Blekinge Kronobergs Lantmännen bildades genom sammanslagning av två tidigare centralföringar. Antalet medlemsföreningar i SLR var därmed 22 när decenniet började. Antalet enskilda lantbrukare som var anslutna till organisationen nådde 1960 sin högsta siffra med drygt 145 000 medlemmar. Omsättningen i SLR steg 1960 till 850 miljoner kronor.

1961. Kungsörnen AB bildas

SLR förvärvar 50 procent av aktierna i Wennergrenkoncernens kvarnar och det med SLR ägda Riksmjöl AB läggs ner närKungsörnen AB bildas.

Biträddes ett förslag om tillkomst av en försöksstation på foderområdet att förläggas på Sånga Säby. Agr dr Mats Lagervall anställdes som forskningschef, men någon anläggning

på Sånga Säby blev aldrig av.

Gävle Dala Lantmän får en extra rabatt på 1 350 000 kronor av SLR för att rädda föreningen som råkat i ekonomiska svårigheter. Inom utbildningsområdet godkänns ett förslag till ett lärlingssystem som syftade till att skaffa en kader av välkvalificerade anställa inom hela organisationen.

1963. Arbetsfria lördagar införs

SLR förvärvar ytterligare tio procent av Wennergrens kvarnar och Kungsörnen blir nu ett dotterbolag. Arbetsfria lördagar införs på kontoret i Stockholm.

1964. Agro Shipping startas

Agro Shipping AB startas tillsammans med andra berörda riksorganisationer för att träffa avtal om frakter och förmedla befraktningar.

1965. Trångt på huvudkontoret

Förslag framläggs att medlemsföreningarna successivt ska omställa vissa delar av sin redovisning till ADB-system och att datamaterialet ska bearbetas via SHS, Svensk Husdjurstjänsts anläggning i Hållsta. SLR börjar bli trångbott i sina lokaler på Kungsholms Hamnplan och erbjuds att förvärva en fastighet på St Göransgatan i Stockholm, men det erbjudna priset 16 milj kronor anses vara för högt.

1966. Inköp av fastighet i Stadshagen

Efter intensiva förhandlingar köper SLR sin nuvarande fastighet för 14 milj kronor och all kontorsverksamhet i Stockholm samlas på ett ställe. Vissa delar kunde hyras ut till externa hyresgäster.

1967. Wennergrens kvarnar nu helägt

SLR förvärvar nu de återstående 40 procenten av aktierna i Wennergrens kvarnar.