Produkter med hållbara mervärden

Hållbara lösningar i lantbruk, energi och för livsmedel är nycklar för en hållbar utveckling. Lantmännen erbjuder produkter och tjänster med hållbara mervärden. Det kan vara biobaserad förnybar råvara, produkter med minskad klimat- och miljöpåverkan eller livsmedel producerade för god hälsa.

Stark värdekedja

Våra produkter med hållbara mervärden bygger på en stark värdekedja, där vi i alla led optimerar nyttan och minimerar påverkan. Det är så vi skapar hållbara mervärden. Det kan vara genom växtförädling, genom digital teknik i lantbruket, genom foderrecept med minskad klimatpåverkan och därmed livsmedlets avtryck. Det är i vårt bioraffinaderi där förnybar råvara, men också restprodukter omvandlas till bioetanol. Det är genom vår forskningsverksamhet som nya proteinkällor, insikter om spannmåls hälsoeffekter och nya användningsområden upptäcks och utvecklas till affärer och produkter. Läs mer om Forskning och utveckling här.

Lantmännens ambition är att vara en del av framtida lösningar för hållbar energi och livsmedel genom att utveckla hållbara mervärden till kunder. Kärnan är innovation och produktutveckling mot lönsamma affärer. Affärer med erbjudanden som möter marknadens efterfrågan på hållbara produkter och där vi tar ansvar från jord till bord.

Ekologiskt från Lantmännen

Det finns många sorters ekologiska varor från Lantmännens varumärken, till exempel havregryn, bröd, pasta, mjöl och bönor. Lantmännen utvecklar hela tiden nya produkter som gör det enklare att välja ekologiskt – både för lantbrukarna som odlar grödorna och konsumenterna som köper slutprodukten i butik. 

Läs mer om hållbar odling, ekologisk odling och Lantmännens eko-strategi.