Produkter med hållbara mervärden

Hållbara lösningar i lantbruk, energi och för livsmedel är nycklar för en hållbar utveckling. Lantmännen erbjuder produkter och tjänster med hållbara mervärden. Det kan vara biobaserad förnybar råvara, produkter med minskad klimat- och miljöpåverkan eller livsmedel producerade för god hälsa.

Stark värdekedja

Våra produkter med hållbara mervärden bygger på en stark värdekedja, där vi i alla led optimerar nyttan och minimerar påverkan. Det är så vi skapar hållbara mervärden. Det kan vara genom växtförädling, genom digital teknik i lantbruket, genom foderrecept med minskad klimatpåverkan och därmed livsmedlets avtryck. Det är i vårt bioraffinaderi där förnybar råvara, men också restprodukter omvandlas till bioetanol. Det är genom vår forskningsverksamhet som nya proteinkällor, insikter om spannmåls hälsoeffekter och nya användningsområden upptäcks och utvecklas till affärer och produkter. Läs mer om Forskning och utveckling här.

Lantmännens ambition är att vara en del av framtida lösningar för hållbar energi och livsmedel genom att utveckla hållbara mervärden till kunder. Kärnan är innovation och produktutveckling mot lönsamma affärer. Affärer med erbjudanden som möter marknadens efterfrågan på hållbara produkter och där vi tar ansvar från jord till bord.

Ekologiska produkter

Efterfrågan på ekologiska produkter har ökat kraftigt i Sverige. Under de senaste åren har försäljningen av eko-mat ökat med hela 40% per år. Fler och fler vill köpa mat som producerats utan bekämpningsmedel och där djurhållningen följer ekologiska riktlinjer. Många konsumenter är också beredda att betala mer för dessa produkter. Ekologiskt är inte längre en nisch, utan ett sortiment som är populärt bland många, breda konsumentgrupper.

När efterfrågan på ekologiska produkter ökar, innebär detta en affärsmöjlighet för lantbrukaren. Samtidigt är i dag avkastningen från det ekologiska jordbruket betydligt lägre än vid konventionell odling. Det begränsar lantbrukarens lönsamhet och det ekologiska jordbrukets klimateffektivitet.

Lantmännen fokuserar på nya metoder som ökar utbytet från den ekologiska odlingen. Genom att utveckla det ekologiska jordbruket bidrar vi till minskad klimatbelastning och ett livskraftigt lantbruk. Lantmännen går i spetsen för hållbart jordbruk för att skapa goda möjligheter att öka den svenska spannmålsproduktionen, för både konventionell och ekologisk odling.

Ekologiskt från Lantmännen

Det finns många sorters ekologiska varor från Lantmännens varumärken, till exempel havregryn, bröd, pasta, mjöl, mjölkfria drycker och bönor. Lantmännen utvecklar hela tiden nya produkter som gör det enklare att välja ekologiskt – både för lantbrukarna som odlar grödorna och konsumenterna som köper slutprodukten i butik. Vi kommer att lansera flera nya produkter framöver.

Läs mer om hållbar odling, ekologisk odling och Lantmännens eko-strategi.