2022 års öppna utlysning - Ansökningar välkomna september 1-30

Framtidens hållbara jordbruk är nyckeln till ett hållbart och produktivt livsmedelssystem. Vägen dit kantas av möjligheter och utmaningar som ingen ensam kan realisera eller lösa. Just nu är behovet av samarbete större än någonsin. Därför delar Lantmännens forskningsstiftelse i 2022 års öppna utlysning ut upp till 25 miljoner SEK till stöd för ny kunskap och innovation.

Lantmännens Forskningsstiftelses särskilda prioriteringar för 2022 presenteras i utlysningstexter för tre fokusområden: Lantbruk och maskin, Livsmedel och hälsa samt Bioenergi och gröna material. Alla årets utlysningstexter hittar du samlade här

 

Stiftelsen välkomnar ansökningar under perioden 1-30 september (deadline 30 september kl.14.00). Samtliga inkomna ansökningar bedöms av beredningsgrupper som består av representanter för Lantmännens ägare och akademi samt tjänstemän från Lantmännen. Beslut om anslag meddelas i december. Praktisk information för forskare finns samlad här.

I de forskningsprojekt som beviljas, erbjuder stiftelsen förutom finansiellt stöd även möjligheter till samarbeten och resurser inom Lantmännen till exempelvis i form av expertis, tillgång till försöksmaterial och utrustning. 

Läs mer om årets utlysning här:
Lantmännens Forskningsstiftelses öppna utlysning 2022