Rätt båt ska kontrakteras till rätt pris, rätt vara ska lastas och nå i rätt tid till rätt kund. Svensk spannmål färdas vitt och brett, ibland till destinationer långt utanför landets gränser. Långa transporter sker enklast med båt, men båtfrakter är långt ifrån okomplicerat.

Grodden gjorde ett besök på avdelningen Logistik Avveckling som sällan syns utåt, men har en viktig roll att spela för spannmålens resa över jordklotet.

Spannmål är livsmedel och lyder under stränga bestämmelser. Den kan inte fraktas med vilket fartyg som helst. Transporten ska vara sanerad enligt internationellt regelverk och Lantmännens villkor.

Man måste också ta hänsyn till allergener. Är det Krav-råvara som ska fraktas får lastutrymmet heller inte vara rengjort med vilka ämnen som helst.

Som om inte det vore nog måste kollegerna på logistik också försäkra sig om att transportören uppfyller alla villkor enligt sjölagar och Lantmännens uppförandekod, vilket bland annat berör hur arbetsvillkoren ombord är för personalen.

Allt detta och mer därtill är faktorer som man måste förhålla sig till när en frakt ska kontrakteras.

Läs hela artikel i Grodden nr 1 2020

Text och bild: Helena Holmkrantz