Hjulen snurrar på Lantmännen Maskin, men utmaningarna är många. Leif Thorwaldsson tillträdde som vd för 2020 och har två år att summera. Vägen har knappast varit rak - pandemi, brist på komponenter och svårigheter att få fram maskiner har kantat den. Men det har ändå tydligt gått framåt.

Ingen revolution, men väl en stadigt framåtskridande evolution är det som pågår på Lantmännen Maskin om vi får tro vd Leif Thorwaldsson. Han har snart varit på plats två år och trots allt hinder som brist på komponenter, svårigheter med leveranser och inte minst den allomfattande pandemin, har hjulen i bolaget börjat snurra riktigt bra.

 

När Grodden gjorde en längre intervju med Leif Thorwaldsson i början av 2020 hade han nyligen tillträtt sin vd-post och hade inte riktigt stakat ut vägen framåt. Men han pekade ändå på en rad områden som behövde genomlysning – verkstäderna, leverantörerna, organisationen, IT-systemet med mera. Sen kom Covid-19 och ställde allt på huvudet. Försäljningen tvärdök när alla avvaktade och stora delar av landet stod stilla. Efter hand vände det tillbaka. Lantbruket är trots allt en av de branscher som verkligen behövs i kristider och då behövs också maskiner. Men i spåren av pandemin genomlever nu hela fordonsbranschen, från tillverkning av personbilar till tunga arbetsfordon, en brist på komponenter, exempelvis halvledare vilket det talats mycket om i media på senare tid. Så även om försäljningen ökat igen finns nya utmaningar som svårigheten att leverera det man sålt eftersom produktionen halkat efter.

Vi träffas igen på Leifs synnerligen spartanska kontor på Bjurögatan i Malmö hamn ett och ett halvt år senare och konstaterar att hjulen verkligen inte stått stilla på Lantmännen Maskin. Trots alla hinder på vägen ser det ut som ekonomin för Lantmännen Maskin är på väg att vända uppåt. Leif beskriver systematiskt område för område.

Försäljningen av nya maskiner

– Vi säljer mycket, men har tidvis svårt att leverera på grund av den bristsituation som finns i hela branschen.

Han konstaterar att det är svårt att bedöma marknaden eftersom leveranserna sker så ryckigt just nu.

– Ingen vet egentligen hur marknaden ser ut på grund av leveransproblemen. Men vi bedömer att våra marknadsandelar på traktorer, både vad gäller Fendt och Valtra, har gått upp.

Även tröskaffären ser ljusare ut nu efter en tuff start när Fendttröskorna började komma ut på marknaden, men visade sig ha en hel del barnsjukdomar.

– Fendttröskorna är egentligen ett fantastiskt exempel på tysk ingenjörskonst och ligger en generation före konkurrenterna. Barnsjukdomar var ett stort problem i början för oss. Vi tog så klart upp situationen med AGCO Europa och betonade att vi inte bryr oss om hur det gått till – men problemen måste lösas. Nu är maskinerna genomgångna och uppgraderade och alla tröskor har varit ute den här skörden.  

Omorganisationen

Lantmännen Maskin har ändrat sin struktur, gått från tio regioner av olika storlekar till fem lika stora regioner. Ansvaret för försäljning och verkstad har delats upp och har numera en regionchef för varje område.

– Delningen gör att det är lättare att koncentrera sig på sitt specialgebiet och balansen mellan regioncheferna blir mycket bättre. Där är en del kvar att förbättra i strukturen, men jag tycker att vi har fått bra utväxling på insatserna så här långt. Inte minst är jag nöjd med att vi lyckats få in så bra folk på ledande befattningar.

Verkstäderna

Verkstäderna har fått en del kritik framför allt för sättet att fakturera. Det är en av de delar som tagits upp i förbättringsarbetet.

– I projektet Lönsam verkstad mäter vi och följer upp vårt arbete hela tiden. Det har gett resultat och vi har gått från 24 miljoner back till en svart nolla. Där finns mer att göra, men det är en bra bit på väg. Våra verkstäder har så många duktiga anställda, men vi har behövt se över den administrativa processen överlag och har tagit några verkstäder i taget. Vi finns ju på över 50 platser så det tar sin lilla tid.

En utmaning som Leif pratade om i januari 2020 var bristen på utbildade mekaniker. Det är fortfarande ett påtagligt problem inte bara för Maskin utan för hela branschen.

– Vi får en hel del elever från skolorna och har bra kontakter med de flesta maskinutbildningarna. Men det vi framför allt lägger ner arbete på är att behålla de mekaniker vi har. Genom att ha ordning och reda, säkerhet på jobbet och bra villkor kan vi inte bara locka nya, utan också behålla våra anställda i längden.

IT-systemet

IT-skulden, ett föråldrat system som är svårt att ersätta, var ett annat område som Leif lyfte 2020 och problemet finns fortfarande på agendan

 – Det här kämpigt, kostar både pengar, kraft och tid. Föråldrade IT-system är alla företagsledares mardröm, men det är något man bara måste ta itu med. Kan bara säga att vi arbetar på det dagligen.

Leverantörerna

Det som skapat mest rubriker det senaste året hänger samman med en översyn av leverantörerna. Det har inneburit att en del kända leverantörer försvunnit och nya kommit till i Maskins erbjudande. Det mest omdebatterade har varit uppsägningen av avtalet med den svenska vagnsleverantören Metsjö till förmån för en belgisk leverantör, Joskin.

– Vi har utvärderat alla våra leverantörer utifrån parametrar som kvalitet, reklamationer, ledtider, betalningsvillkor med mera. Vår bedömning är att Metsjö är mycket duktiga entreprenörer med lång tradition, men de håller inte måttet när det gäller kvalitet och reservdelar. Vi har fått lägga ner oerhört mycket arbete på produkter som levererats från Metsjö och reklamerats av våra kunder.

Leif tror mycket på den nya leverantören, Joskin, som han ser som en modern maskinproducent med kvalitet och innovation genom hela ledet. ”Konkurrenskraftiga produkter, ett mycket stort sortiment och hög kvalitet”, säger han. Men protesterna har inte låtit vänta på sig. Framför allt har det varit upprörda stämmor på östra sidan av landet, där man ser Metsjö som ”sin” lokala leverantör.

– Jag har fått förklara situationen på flera medlemsmöten. Lantmännen Maskin har ju ett uppdrag från medlemmarna via styrelsen att se till att vår verksamhet går ihop ekonomiskt. Det är vad som ligger bakom alla våra val – den bästa lösningen, den bästa leverantören för medlemmarnas skull. När de väl testat Joskins produkter och sett hur bra de är, lättkörda och säkra, då tror jag att protesterna kommer att tystna. Det kommer att bli jättebra.

Strategi framåt

Han ser optimistiskt på framtiden för Lantmännen Maskin. De områden man började gå igenom 2020 finns fortfarande i planen. Vissa områden är redan mycket bra, reservdelar och centrallagret till exempel – fantastiskt bra, säger Leif. Men det går alltid att bli ännu lite bättre. Det är vägen framåt:

– Vi ska bli bättre på alla de områden vi arbetar med. Man ska inte göra för mycket tvära kast i strategin. Jag ser strategin som en tidslinje och nu ska vi helt enkelt fortsätta vår översyn. Och vi ska fortsätta flytta fram våra positioner. Jag brukar säga att vi är på väg att ta tillbaka vår rättmätiga plats i Maskinsverige. Det är lite känsligt, en del vill hävda att vi aldrig lämnat den platsen. Men jag tycker vi kan fylla upp den positionen bättre och dit är vi nu på väg!

Text: Helena Holmkrantz