Ambassadörsprogrammet

Beskrivning av programmet

Lantmännens ambassadörsprogram är ett utbildningsprogram som ska ge deltagarna en ökad förståelse för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen. Deltagarna medverkar med inspel om hur Lantmännen på bästa sätt kan möta behov och förväntningar hos morgondagens medlemmar.

Varför vill Lantmännen ha ambassadörer?

Svaret är naturligt. Vi vill möta våra kunder och medlemmar och berätta mer om vad Lantmännen är. Vi vill även samla på oss inspel från yngre medlemmar och kunder, de som i framtiden kommer att vara Lantmännens huvudsakliga målgrupp.

Målet med ambassadörsprogrammet är att:

  • Att öka intresset och förståelsen för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen.
  • Att Lantmännen ska ha aktiva och kunniga medlemmar.
  • Att få inspel om hur Lantmännen på bästa sätt kan utveckla svenskt lantbruk, och hur vi kan möta morgondagens medlemmars behov och förväntningar. 
  • Att öka intresset för ett uppdrag som förtroendevald i Lantmännen.


Läs mer om programmet och anmäl/nominera här