Redovisning och beskattning av emissionsinsatser

Lantmännen får många frågor om redovisning och beskattning av emissionsinsatser.

I det bilagda materialet beskriver ekonomiföretaget Ludvig & Co de grundläggande reglerna för redovisning och beskattning av emissionsinsatser. Vägledningen är en introduktion och är inte heltäckande. Frågor kring beskattning är komplext och många faktorer påverkar regelverket. Lantmännen tar inget ansvar för tillämpningen utifrån dokumentet i de enskilda lantbruksföretagen.  

Lantmännen uppmanar dig som önskar detaljerade svar att kontakta Ludvig & Co, din revisor eller din redovisningskonsult.
Observera att konsulterna kan komma att fakturera för sina tjänster.

Kontaktuppgifter

Susanne Pålsson, skattejurist
031-337 36 87
susanne.palsson@ludvig.se