Distrikt Höglandet

Distriktsstyrelse

Göran Pettersson

Ordförande
Mob: 070-850 09 48
E-post: erlandsgardett@gmail.com

Filip Källner

Mob: 070-257 52 25
E-post: filip@ingelsbolantbruk.se

Cecilia Evenholm Roos

Mob: 0735234240
E-post: evenholmroos@gmail.com

Martin Hultman

Vice ordförande
Mob: 070-374 70 98
E-post:hultmanmartin19@gmail.com

Linnéa Henrysson

Mob: 076-822 61 56
E-post: linnea.90@hotmail.com

Axel Willman

Mob: 070-5179323
E-post: axel.s.willman@gmail.com 

David Brogård

Sekreterare
Mob: 070-685 62 00
E-post: david@tjurit.se

Marcus Evertsson

Mob: 768140690
E-post: Evertsson.me@gmail.com

Valberedning

Bo Adolfsson

Sammankallande
Mob: 070-5498061
E-post: bo.adolfsson@bahnhof.se

Samuel Wåhlin

Mob: 070-319 31 41
E-post: samuel@kopet.se

Jan-Gunnar Andersson


Mob: 070-954 17 06
E-post: gunillajangunnar@hotmail.com

Sanna Soleskog

Mob. 0725622132
E-post: ovrabo@hotmail.com

Per Sandahl

Mob: 070-620 32 23
E-post: per.berith@spray.se