Aktuellt från distriktsstyrelsen

Välkommen på vår digitala distriktsstämma den 14 mars kl.18.00.
Läs mer om programmet och anmäl dig här

Lantmännen levererar trots pandemin!

Åtgärder vidtogs tidigt i Lantmännen dels för att säkra och undvika att sprida smittan vidare bland medarbetare, kunder, medlemmar med mera. 2020 har varit ett år då alla har fått tänka om hur skyddar vi oss själva från Covid 19 vår familj, medarbetare, kunder, leverantörer osv.
Mycket har ändå fungerat men man har ibland fått väntat lite längre på vissa varor och tjänster.
Självförsörjning och livsmedelssäkerhet har verkligen kommit upp på agendan i den allmänna debatten!
Under krisen har även många stadsbor sökts sig till landsbygden vars attraktionskraft har ökat. Och kanske fler har fått upp ögonen för arbeten inom de gröna näringarna?

Vi i distriktsstyrelsen fick tidigt gå in i webb-baserade möten och allt eftersom tiden har gått så har det visat sig att det fungerar riktigt bra nu. Tekniken har funnits länge men det är nu den har tagit fart på allvar i de gröna näringarna.
Vi sparar mycket restid, möten blir lättare att genomföra och vi har större möjlighet att ta in någon från Koncernstyrelsen, Koncernledning eller regionchefer eller någon annan som vi har behov av att få svar på våra frågor eller annan informations utbyte av.

Vi hade ett höstmöte den 8/12 som vi bjöd in till via Teams där regioncheferna på Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin med flera deltog. Lantbruk och Maskin informerade om vad som var aktuellt då.
Henrik Wahlberg från Koncernstyrelsen gick igenom resultat för Tertial 2 med oss, Lantmännens resultat för de första åtta månaderna, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 320 MSEK-  en stark förbättring jämfört med förra årets resultat på 1 090 MSEK för samma period.  
Henrik Wahlberg har varit med på några av våra distriktsstyrelsemöten och senast så var Koncernstyrelsens ordförande Per Lindahl och distriktets valberedning med via Teams.

Nu hoppas vi att våra medlemmar också ska ta sig an den nya mötestekniken så att du kan delta på vår digitala distriktsstämma som vi har den 16/3 2021.
Vi hoppas även att vi ska kunna komma igång med våra fysiska informationsmöten och träffar så snart det bara går när vi har fått ett säkert vaccin som fungerar.

God jul och Gott Nytt År till er alla!

Med tillägget att vi ser alldeles extra mycket fram emot ett bra 2021.

Johan Sahlin

Distriktsstyrelsens ordförande


DISTRIKTSSTYRELSEKONFERENS

Varje år i november har samtliga medlemsdistrikt en konferens. Den tar sikte på framtiden och brukar ha ett tema; i år digitaliseringen. Konferensen brukar vara ett tillfälle för förtroendevalda från alla landsändar att träffas och utbyta erfarenheter. Viktigt och lärorikt! Även lite kul för oss förtoendevalda att träffa kollegor. Både de med liknande förhållanden som oss i Gävleborg och de som har helt andra förutsättningar.

I år blev det inte så! Pandemin gjorde att vi fick ha konferensen på nätet via Teams. Funkade bra!  Vi var bortåt 150 förtroendevalda samt tjänstemän som deltog. Blev rätt personligt ändå, känns ju som man nästan är individuellt uppkopplad till den som ger sitt anförande.

Mycket bra presentationer av Lantmännens ledning och tjänstemän. Bl.a. pratade VD och ordförande  om hållbarhet, strategi och tillväxtagenda. Lantmännen ser ut att vara väl rustade inför framtiden. Alarik Sandrup berättade om aktuell näringspolitik och Eus Green Deal för förnyelsebar energi. Till syvende och sist hänger det på den politiska viljan hur det framskrider.

Intressant redovisning gjordes av vad som händer på FoU området, i några specifika projekt. Bl.a. Försök med svenskodlade linser, Biokol – att binda kol i marken, Cgrain – okuläranalys av spannmålskärnor och Proteinprediktering – att säkrare kunna förutsäga förväntad proteinhalt.

Lantmännen Maskins Vd Leif Thorwaldsson presenterade förbättringsarbetet som pågår. Bl.a. har färre regioner skapats och man återgår till att ha förmarknadschef som sköter försäljningen och eftermarknadschef som tar hand om servicedelen. Han ser möjligheter till bättre lönsamhet både vad gäller försäljning och verkstad.

På koncernstyrelsens uppmaning fick vi tidigare i höst lämna synpunkter på digitaliseringan. En summering av dessa inspel presenterades till nytta för Lantmännens ledning i verksamheten framledes. Huvudtesen var att möten via webben har kommit för att stanna. Går ju att ha snabba beslutsmöten på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Men, för mycket av det digitala medför risk för att det roliga med att vara förtroendevald försvinner - och i förlängningen leder till mindre engagemang. Fysiska möten är och förblir viktiga.

/Ivan Holmquist

 

 


Ordföranden har ordet

I mars hade vi distriktsstämman och den avlöpte i god anda. Vi hade besök av Elisabet Ringdahl division chef Lantmännen Lantbruk och Johan Mattsson från koncernstyrelsen.
Många bra frågor ställdes i kring Lantmännen maskin, Lantbruk och om Lantmännen som kooperativ föreningen mm.
Jag vill även passa på att tacka för förnyat förtroende som distriktsordförande.

Rekordutdelningen som skedde under föregående verksamhet år gjorde nog att fler kände att Lantmännen kan göra skillnad även fast det var ett mycket tufft lantbruksår för dom flesta pga av torkan och värmen. Även i år så delar man ut 619 mkr, vilket är högsta ordinarie utdelningen någonsin till Lantmännens medlemmar.

Lantmännen har gjort klart med ett nytt treårigt avtal med Söderhamns stuveri när det gäller mottagning av spannmål i skörd. Ett nytt lokalt växtskyddslager finns nu på Lantmännens maskins anläggning i Bollnäs. Information och aktuellt sortiment fås av Lantmännens säljare Karin Andersson 010-5561835.

Nya på jobbet är:
Marcus Hedman regionchef maskin norr.
Marcus Persson säljare Lantmännen Maskin placerad Bollnäs Hudiksvall.
Kungsgården jobbar vidare på att rekrytera två ny service tekniker.
Magnus kommer tillbaka i slutet av juli pga. föräldrar ledighet.

Kom ihåg följande datum:
• Lännäs dagen 14/8 anmäl dig till Daniel Olofsson, 070-2284447 som har möjlighet att ordna transport.
• Sommar mötet 15/8 hos familjen Zetterlunds Storvik.

Med hopp om en bra vädersommar!
Ordf. Johan Sahlin