Lantbruk Maskin Västerbotten

Personalförändringar på Lantbruk

Ny regionchef Region Norr från den 1 juli är Cathrine Wallin.

 

Cathrine Wallin efterträder Hans Westbom som har gått över till medlemsorganisationen på heltid.
Cathrine har innan dess varit regionchef i Svea (Uppland, Västmanland, Närke, Gästrikland och Dalarna). De båda regionerna har nu gått ihop och bildar Region Norr. Hon har arbetat Lantmännen sedan 2001, är lantmästare och har sitt kontor i Uppsala. Cathrine når du på 072-703 7483 cathrine.wallin@lantannen.com

Kristina Eriksson, Nötfor och lantmästare, arbetar 50 % i region Norr med foderfrågor och support till säljarna på foder. Kristina når du på 070-203 2905 kristina.eriksson@lantmannen.com

Vikarie för Sofia Jansson
Emelie Tillander är ny säljare och ska vikariera för Sofia Jansson under hennes föräldraledighet.
Emelie är agronom och kommer närmast från en tjänst vid Länsstyrelsen i Västernorrland.
Emelie når du på 079-0676062 eller 010 556 3821 (samma nummer som Sofia haft) emelie.tillander@lantmannen.com

December 2021

Året för Lantbruk har varit händelserikt med priser på insatsvaror och spannmål som vi inte har upplevt på många år.

Efter förra årets rekordskörd och invägning i Degernäs så tog Lantbruk beslut om en tidigareläggning av en ny och större spannmålstork som invigdes 13 september av Distriktets ordförande Ronny Olofsson. Fram till 24 oktober så har det vägts in cirka 4000 ton foderkorn av bra kvalitet.

Under hösten så har priserna på framförallt axan stigit kraftigt och Lantmännen gick ut med ett brev där vi förklarade läget och att det var viktigt att lägga sin beställning senast 17/1 2022 för att hinna få sin gödsel senast till våren. Hur läget blir därefter är idag ett oskrivet blad.

Vi från Lantmännen Lantbruk vill tacka för 2021 och ser fram emot ett nytt och utmanande 2022.

Hans Westbom

Regionchef Lantbruk Region Norr

imagehuog.png