Hej alla glada medlemmar!
Jag heter Stefan Andersson och är ny ordförande i Distrikt Kronoberg sedan mars månad. Eftersom nuläget är som det är tar vi nya tag i vårt arbete för o med medlemmar i Kronoberg via sociala medier. Man brukar säga att ur allt dåligt kommer något bra! Det får vi nu hoppas även denna gång! Att vi kan fortsätta fokusera o ÖKA Svensk livsmedelsproduktion. Det är inte bara vi bönders ansvar utan alla inblandade. Allt vi kan producera i Sverige ska vi så göra! Det leder till välstånd för hela landet, inte som de sista 20 årens företags flytt ifrån landet. Det är ett gemensamt ansvar för alla.
Så med den lilla inledning vill jag säga att det är viktigt att vi värnar om inhemsk produktion o framför allt Svensk MAT!
Det är en av det största anledningarna att just jag är förtroendevald i Lantmännen. Jag brinner för frågor om svensk livsmedelsproduktion och koperation.

Vem är jag då? Jag är 42 år gammal bor på min föräldrar gård tillsammans med min underbara familj. Där driver vi mjölk o köttproduktion med vår medarbetare. Våran sloggan är "Vi producera Svensk mat i öppna landskap" Just så ser det ut runt Vislanda - ett småbrutet landskap med många små åkrar. Vi brukar ca 370 ha hälften åker o resten bete på 40 fastigheter. Vi har 120 årskor o 45 dikor samt att vi sparar alla våra djur till slakt.
Det var en kort presentation av mig.  

Tack för er uppmärksamhet!
Stefan