Christina Nyström

Willands Farm, Fjälkinge

På Willands Farm bedriver vi växtodling på 65 ha med spannmål och sockerbetor. Vi har inackorderade hästar och hyr ut några lagerlokaler samt en bostad. Vårt läge är stadsnära och vi försöker utnyttja detta faktum till vår fördel och minimera nackdelarna med det. Vi var en av de första verksamheterna i landet som blev certifierade Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. Jag är inte lantbrukare på heltid utan arbetar som projektledare på en statlig myndighet med fastighetsrättsliga frågor.

Jag är agronom med byggnadsteknisk inriktning. Min man är även han agronom och vi har två barn, 11 och 19 år gamla. Utöver mitt arbete och lantbruket har jag ett flertal uppdrag inom föreningsliv och politik. Mitt engagemang i Lantmännen är långvarigt, jag har tidigare suttit i distriktsstyrelsen i många år, var med redan på Skånska Lantmännens tid. Sedan sammanslagningen av distrikten har jag suttit i valberedningen och i våras blev jag vald till sammankallande.

Valberedningens uppgift är oerhört viktig, vi ska föreslå en styrelse med en sammansättning som gynnar Lantmännen och medlemmarna. Olika typer av personligheter med olika kompetenser och erfarenheter behövs. För att klara detta uppdrag krävs ett brett kontaktnät och en förmåga att lyssna av vilka kandidater som kan vara lämpliga. En viktig punkt är att våra medlemmar har olika förutsättningar och verksamheter och att styrelsens sammansättning ska spegla detta.

En av mina käpphästar är att om hästnäringen ska bli fullt ut accepterad som den viktiga del av svenskt lantbruk den faktiskt är så måste hela branschen arbeta för ökad seriositet där svarta affärer och andra oseriösa företeelser inte längre förekommer.