Per Ericsson

Säby öster om Karlskrona

På Säby öster om Karlskrona brukas 165 hektar åker och 100 hektar skog. Inriktningen på gården är växtodling med vall, majs, spannmål, raps och stärkelsepotatis. Vi jobbar med bevattning och har ett maskinsamarbete. Cirka 270 köttdjur köps in som kalvar på hösten och födds upp. Vi har även solceller och husuthyrning.

Familjen består av två utflygna barn.

Mina andra andra uppdrag inom näringen är: Landshypoteks regionsstyrelse, sekreterare i Ramdalaortens LRF-avdelning, lokalt ombud för södra Sveriges frö- och oljeväxtodlarförenig.

Om framtiden: Teknikutvecklingen går allt snabbare framåt och väderleksförändringarna blir ett allt större frågetecken. Tillkommer större fluktationer gällande priser på insatsvaror och avsalugrödor. Dock är det positivt att intresset för svensk mat ökar. Då är det extra viktigt att bibehålla förtroende hos kosnumenterna.

Jag gillar att åka gärna skidor och dansa bugg.