Maria Fredin

Mickels i När

Jag heter Maria Fredin och bor i När med min man och yngsta son Emrik 7 år. Vi driver gårdarna Mickels i När och Änges i Burs tillsammans med familjen som även består av sönerna Jacob 27 år, Christian 24 år och Andreas 21 år samt en utomstående tjej som anställd.

Vi bedriver lantbruk med inriktning mjölk, kött, vall, spannmål och skog. Det mesta vi odlar används i produktionen som består av ca 450 nöt (ca 170 årskor + rekrytering och 150 tjurar). Mjölkning sker med två robotar i När och gammal hederlig rörmjölkning i uppbunden ladugård i Burs.

Vi brukar ca 350 ha åker och ca 80 ha skog.

Jag arbetar ca 60 % utanför gården på en redovisningsbyrå som ekonomiassistent och resten hemma.

Någon direkt fritidssysselsättning finns det sällan tid för men jag gillar att vandra och arbeta ute i skog och mark.

På gården försöker vi låta de yngre vara med och ta beslut om allt som rör det dagliga arbetet då jag tror att det är viktigt att alla känner sig delaktiga för att få ett så stimulerande arbete som möjligt och diskussionerna kring frukostbordet är den viktigaste stunden på dagen då arbetsuppgifterna gås igenom och delegeras.

Utöver Lantmännen är jag även engagerad inom kyrkan.