Elise Pettersson

Stallause Gård i Stånga

Jag driver Stallause Gård i Stånga med min bror. En familjegård vi som fjortonde generation tagit över driften av efter våra föräldrar.

Vi har 140 kor & två robotar, uppfödning av våra egna tjurar samt egen rekrytering. Säljer en del dräktiga kvigor. Vi brukar ca 300 hektar åkermark, en stor del går till eget foder. Till Gården hör också 200 hektar skog, en mindre skara lamm för naturvård & en vallhund som är rädd för djur. Vår pappa jobbar fortfarande med oss & kommer förmodligen fortsätta långt efter oss. Utöver familjen har vi en ovärderlig heltidsanställd.

Debatten kring det svenska lantbruket på senare tid med självförsörjningsgrad, närodlat, vår kvalitativa djurhållningen osv kan vi dra nytta av. Svenska bönder ska vara stolta över det jobb de gör, våga tala om det & också få betalt för det. Jag tror på den gröna branschen, det börjar gå upp för folk hur vi ska prioritera våra resurser, att mat inte växer på butikshyllor. Men för att bli en långsiktigt attraktiv bransch för unga måste vi få bättre lönsamhet & det kan vi bara få med stöd från politiken. Där måste det ske mer påtryckningar.

Den gröna branschen ska också fortsätta vara just grön. Förhoppningsvis är vi ledande bransch in i den fossilfria omställningen, vem värnar djuren & naturen mer än vi som brukar & vårdar den?

Utöver Lantmännen sitter jag i Hushållningssällskapet Gotlands Förvaltningsutskott samt i LAG (Lokal AktionsGrupp för Leader Gute).

Fritidsintressen finns det sparsamt med tid till, men jag gillar som tur var djur & natur. Även dans, fotografering, umgänge & att skapa med händerna är härligt.