Konsten att hantera spannmål

Distriktsstyrelsen Dala-Aros vill ge insikter i Lantmännen och dess verksamheter, den här gången är man på spannmålsanläggning i Västerås som ligger vid östra hamnen, alldeles intill stadskärnen.

Anläggningen har 9 ordinarie heltidsanställda, cirka 30 personer jobbar extra under nuvarande skördeperiod. Cirka hälften av denna extrapersonal jobbar i tvåskift på labbet och vid mottagningen. Den andra hälften jobbar i silon med det dagliga arbetet, också i skift. Labbet är nyrenoverat och uppgraderat inför skörd 2020.

Prognosen är att hantera cirka 15 000 prover under skördeperioden i labbet. Proven kommer från Västerås, men också från plattorna Kungsängen i Uppsala och Härvsta i Örsundsbro, samt från siloanläggningarna i Fjärdhundra, Hargshamn, Hedemora och Sala.

I skörd kommer anläggningen i Västerås att ta emot 16 st olika sorters spannmål, oljeväxter och ärtor. Västerås är en av de fyra anläggningar i landet som tar emot flest olika sorters vara under skörd. Hamnen är liten vilket medför att båtar med max 4000 ton kan lastas. När skörden är i full gång kommer det in 5000 – 6000 ton spannmål/dag, några få dagar kan man passera 7000 ton. Då fyller det på fort i silon och det gäller att planerarna som jobbar med spannmålslogistiken bokar båtar hela tiden för undanförsel av spannmål från siloanläggningen.

Det är bara Västerås som tar emot KRAV spannmål i skörd norr Mälaren.

Anläggningen rymmer ca 80 000 ton, vid skördestart hoppas man på att ingående lager i silon inte skall överstiga 22 000 ton. Anledningen till att ca ¼ av anläggningen är fylld redan vid skördestart är att Lantmännen har avtal med ett antal kunder om att leverera ”gammal” spannmål fram till årsskiftet varje år vilket gör att nästa alla anläggningar har ett ingående lagersaldo vid skördestart för att kunna tillgodose kundernas önskemål. 

Prognosen för skörd 2020 är en mottagning i Västerås om 120 000 – 130 000 ton.

När alla 14 torkar går för fullt torkar man ca 400 ton/timme. Ett sortbyte i en av dom stora torkarna tar ca 8 timmar, dvs det är väldigt tidskrävande med sortbyten varför långa serier är väldigt önskvärt.

Martin Hising, processoperatör på anläggningen och Roberth Kihlin, distriktsstyrelse Dala-Aros

Hela anläggningen har ca 220 olika behållare i olika storlekar. De största, i silo 72 rymmer ca 2500 ton vete. Silo 54 hanterar bara oljeväxter, denna rymmer ca 5000 ton, beräknad mottagning av oljeväxter i skörd är ca 20 000 ton, varför minst 15 000 ton måste skeppas undan under skörd. Inga KRAV oljeväxter tas emot under skördeperioden.

Lantmännen köper energin till torkarna i form av varmvatten från Mälarenergis kraftvärmeverk. För att få så bra effekt som möjligt på torkarna är beställningen till Mälarenergi att leverera 90 gradigt vatten. Via värmeväxlaren blåses sedan 70-80 gradig luft in i torken. Hela anläggningen har 14 torkar i olika storlekar.

En elevator, som t ex i silo 72, transporterar cirka 100 ton spannmål i timmen. Elevatorn där är 80 meter lång, dvs remmen är 160 meter lång. En del av elevatorerna har originalremmarna kvar från 1972, en del är bytta. Det tar 80 till 100 arbetstimmar att byta en rem på en elevator i denna storlek.

Projekt fågelsäkring har utförts till skörd 2020. Dvs man har investerat ca 700 000 kr i att fåglar inte skall kunna komma in i luftintag, utblås mm. Detta för att minimera risken för smittspridning i anläggningen från fåglar.

Med tillönskan om en bra skörd, Roberth Kihlin, distriktsstyrelse Dala-Aros