Viktigt information angående Coronaviruset

Med anledning av den ökade spridningen av Coronaviruset SARS-CoV2, i världen (som leder till sjukdomen COVID-19), har Lantmännen tagit fram restriktioner avseende resor, möten och externa kontakter. Det primära syftet med dessa restriktioner är att inte utsätta Lantmännens verksamhet för onödiga hälsorisker, men också för att göra vad vi kan för att förhindra en ökad smittspridning.

Det har kommit många frågor om hur vi hanterar kundträffar med lantbrukare, distriktsstämmor m.m. Kommande distriktsstämmor kommer att genomföras i form av telefonmöten. Mer information om respektive distriktsstämma finns under www.lantmannen.se/distriktsstammor2020

Listade högriskländer är i dagsläget:
Kina, Sydkorea, Japan, Italien, Iran, Singapore, Hongkong, Thailand

För att undvika att smittas och att smitta andra är det viktigt att alla följer några enkla råd:

  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Undvika att röra vid ögon, näsa och mun
  • Täcka näsan och munnen när man nyser eller hostar
  • Undvik att hälsa genom att ta i hand

Lantmännen följer utvecklingen löpande och denna information uppdateras efter hand.

Lantmännen Ägarrelationer 9 mars 2020