Det ser lovande ut för grödorna i västra Sverige

4 maj 2022:

Det ser lovande ut i västra Sverige:

I västra Sverige ser det lovande ut, de flesta höstsådda grödor verkar ha klarat övervintringen bra. De fält som såddes under blöta förhållanden i höstas har haft det tuffast.

En relativt kall vår har gjort att grödorna har hållits tillbaka något, men jag anser att det finns goda förutsättningar för en bra skörd. Vårsådden blev uppdelad i två perioder, det som såddes i första omgången kommer upp fint nu, medan man i det brutna landskapet sår för fullt. Om vi får värme och vårregn nu så kommer grödorna att utvecklas fint.

Magnus Olsson, regionchef Lantmännen Lantbruk, region Väst

 

Lantmännens skördeprognos släpps i juli:

Förra årets svenska skörd var lägre än väntat, knappt fem miljoner ton. Med en stor höstsådd och ett bra vårbruk är förutsättningarna för årets skörd i detta tidiga skede goda, men som alltid styrs skördeutfallet av väderomständigheterna fram till skörd. När sådden nu är så gott som färdig i de stora odlingsområdena i Sverige behövs verkligen nederbörd, men i prognosen syns inget regn än. Lantmännen släpper sin skördeprognos i juli månad.

För mer information, kontakta:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com