Viss utvintring av grödor i östra Sverige

9 maj 2022:

Viss utvintring av grödorna i östra Sverige

Det finns problem med utvintring i östra Sverige, bland annat i Sörmland, där vatten har stannat i fält och frusit till is under längre kallare perioder. Delar av fälten har en trist färg men det finns fortfarande hopp om att grödorna ska klara sig bra nu när temperaturen stiger och fuktigheten i fälten är på en bra nivå.

I de östra delarna av Sverige kan vi konstatera att en viss utvintring av höstraps har skett, grödorna har tagit stryk av de kallare perioderna under den tidiga våren

Ida Åhlén, regionchef på Lantmännen Lantbruk, region Öst

För övrig höstsäd ser det fortfarande hoppfullt ut och det finns få rapporter om att höstspannmål har utvintrat i området. Vi ser dock att några fält med höstspannmål har backat lite till följd av den kalla vårvintern, men börjar återhämta sig igen i takt med att värmen kommer. Så snart vårsådden är klar välkomnar vi lite regn för det börjar bli torrt i hela regionen säger Ida.

Lantmännens skördeprognos släpps i juli

Förra årets svenska skörd var lägre än väntat, knappt fem miljoner ton. Med en stor höstsådd och ett bra vårbruk är förutsättningarna för årets skörd i detta tidiga skede goda, men som alltid styrs skördeutfallet av väderomständigheterna fram till skörd. När sådden nu är så gott som färdig i de stora odlingsområdena i Sverige behövs verkligen nederbörd, men i prognosen syns inget regn än. Lantmännen släpper sin skördeprognos i juli månad.

För mer information, kontakta:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com