Delar av mellersta Sverige drabbat av utvintring

4 maj 2022:

Problem med utvintring i mellersta Sverige:

I mellersta Sverige finns det stora variationer mellan fälten – en vinter med stora temperaturväxlingar, is och regn har tyvärr gjort att hela eller delar av höstrapsfälten är utvintrade, och delar av höstvetefälten. Den senaste tidens varierande väder men kyliga nätter och kalla vindar har ytterligare satt grödorna under press.

 

Nu börjar vi få en klar bild av hur höstgrödorna har klarat vintern. Vår bedömning just nu är att 10-30 procent av höstsådden går förlorad

Cathrine Wallin, regionchef för Lantmännen Lantbruk, region Svea

I Uppland finns det höstrapsfält där man kan konstatera att grödan inte mår bra; det är allt från små fläckar till hela fält där rapsplantorna har dött. De områden som har drabbats mest är de låglänta fälten där grödorna har stått i vatten och där det har varit mycket isigt. Höstvetet ser ut att ha klarat sig bättre, även om en hel del vetefält har fläckar där vetet inte har klarat sig.

Längre västerut, i Västmanland och Närke, ser det något bättre ut, men det finns en hel del höstrapsfält där grödan inte har klarat vintern. Höstvetet ser bättre ut men lokalt finns det fält där vetet fläckvis är helt utvintrat.

Det är fortfarande lite för tidigt att sia om områdena i den norra delen av mellersta Sverige – Dalarna och Gästrikland – men det vi ser hittills är tyvärr en liknande bild som i övriga regionen – en hel del höstraps och höstvetefält som inte har klarat vintern.

Lantmännens skördeprognos släpps i juli:

Förra årets svenska skörd var lägre än väntat, knappt fem miljoner ton. Med en stor höstsådd och ett bra vårbruk är förutsättningarna för årets skörd i detta tidiga skede goda, men som alltid styrs skördeutfallet av väderomständigheterna fram till skörd. När sådden nu är så gott som färdig i de stora odlingsområdena i Sverige behövs verkligen nederbörd, men i prognosen syns inget regn än. Lantmännen släpper sin skördeprognos i juli månad.

För mer information, kontakta:

Cathrine Wallin, regionchef Lantmännen Lantbruk, region Svea
Tel: 0727 03 74 83
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com