Tillväxtbolaget och Agronod i nytt samarbete – ska stärka grön finansiering på gårdsnivå

Nyheter, 2024

Tillväxtbolaget, som arbetar med utlåning till hållbara investeringar på gårdsnivå, har ingått ett samarbetsavtal med Agronod om deras klimatberäkningsverktyg Agrosfär.

Med Agrosfär har svensk lantbrukssektor ett verktyg som ger ett klimatresultat baserat på faktiska gårdsdata. Det är ett viktigt underlag utifrån ett kredit- och finansieringsperspektiv, och det kommer sannolikt att bli allt viktigare i takt med att behoven av en grön omställning ökar.

– Vi är glada att välkomna Tillväxtbolaget som kund till vårt klimatberäkningsverktyg Agrosfär. Att en aktör som så tydligt och långsiktigt arbetar med investeringsstöd i svenskt lantbruk väljer Agrosfär är positivt för branschens gröna omställning, säger Emilia Liljeström, vd för Agronod.

Behoven ökar
Genom samarbetet får fler lantbrukare möjligheten att enkelt beräkna och rapportera sin gårds klimatpåverkan.

– Vi ser att behoven av tillförlitliga klimatberäkningar ökar. Därför ser vi mycket positivt på samarbetet med Agronod och nyttorna med verktyget Agrosfär. Data som visar på förbättrad klimatprestanda på gårdsnivå gör det enklare att utvärdera och följa upp de investeringar vi gör, säger Helena Silvander, vd för Tillväxtbolaget. Hon fortsätter:

– Lantbrukssektorn är helt avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning, samtidigt som behovet av en grön omställning ökar. Här har vi ett viktigt uppdrag i att bistå lantbrukare i deras beslut vid investeringar, för att öka förståelsen av klimatdata och de val de kan göra, säger Helena Silvander.

Fakta om Agrosfär

  • Agrosfär är ett verktyg som möjliggör detaljerade och automatiserade klimatberäkningar för svenskt lantbruk.
  • Idag används Agrosfär av ledande aktörer inom livsmedelsförädling och banksektorn.
  • Data hämtas från gårdens uppkopplade system och minskar manuell administration.
  • Beräkningar kan göras för hela gården samt för olika produktionsgrenar: växtodling, mjölkproduktion och nötköttsproduktion. Arbetet med att inkludera grisproduktion pågår.
  • Beräkningsmodellen har utvecklats av ledande experter och forskare inom livsmedel, lantbruk och klimatberäkningar. Modellen är verifierad av tredje part.
  • Utvecklingen har EIP-stöd.

Mer information

För mer information, kontakta gärna: 

Helena Silvander, vd, Tillväxtbolaget
E-post: helena.silvander@lantmannen.com

Emilia Liljeström, vd, Agronod
E-post: emilia@agronod.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com