Tillväxtbolaget möjliggör investeringar och ägarskiften till miljardvärde för svenskt lantbruk

Nyheter, 2024

Givet de senaste årens utmaningar har förutsättningarna för investeringar i lantbruksföretagen försvårats betydligt. Men Tillväxtbolaget, där Lantmännen är delägare, presenterar nu siffror för 2023 som visar en ljusare bild – 82 lantbruksföretag har genom Tillväxtbolagets topplån möjliggjort investeringar om 2,2 miljarder och åldern på mottagarna bryter den generella trenden.

Volatila priser på insatsvaror, stigande räntor för företag med mycket bundet kapital, komponentbrist och i fjol även ett ogynnsamt väder med ett svagt skördeutfall som resultat. Investeringsklimatet för lantbruksföretagen har på kort tid försvårats. Men även över en längre tidsperiod återfinns trender som att odlingsbar åkermark minskat med en (1) hektar i timmen sedan 2010 och att ägarskiften blir allt svårare att få till när lantbruksföretagen växer i storlek.

– Utvecklingen har de senaste åren gjort det svårt för många lantbruksföretag att få investeringslån av flera anledningar. Till exempel generell råder brist på lantbrukskompetens inom banker och rådgivning, investeringskostnader kontra avkastning särskilt i ett högt ränteläge, en volatil marknad och avsaknad av långsiktiga politiska spelregler, säger Ulf Möller, senior kundansvarig och kreditchef, Tillväxtbolaget.

– Det är en spännande tid att jobba med de här frågorna. Å ena sidan fasar man över de stora utmaningarna som de enskilda företagarna står inför och å andra sidan är det fantastiskt att vara en del av lösningen och möjliggöra investeringar i den här omfattningen, säger Helena Silvander, vd för Tillväxtbolaget.

Tillväxtbolaget attraherar många yngre lantbrukare och kan på så sätt bryta den negativa trenden inom ägarskiftena, som sedan länge är ett problem för det svenska lantbruket.  

– Det är glädjande att vi kan bevilja lån till yngre ägare, men vi är långt ifrån klara med det arbetet och för att framtidssäkra en så viktig bransch så behöver vi tillföra mer riskvilligt kapital. Det glädjande i den processen är att vi kan visa på att vår modell fungerar och att den har så många uppsidor, avslutar Helena Silvander.

Tillväxtbolagets topplån har lett till underliggande investeringar om 2,2 miljarder kronor. Dessa investeringar går i huvudsak till produktivitetssatsningar men även till områden som lokal energiproduktion. Sammantaget har dessa även gett upphov till mer än 400 arbetstillfällen över hela landet.

Utöver Lantmännen är följande delägare:
LRF, HKSCAN, VÄXA Sverige & Svensk Mjölk

 

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Möller, kundansvarig och kreditchef, Tillväxtbolaget
E-post:
ulf.moller@lantmannen.com

Wilhelm Conradsson, kundansvarig och vice vd, Tillväxtbolaget
E-post:
wilhelm.conradsson@lantmannen.com

Helena Silvander, vd, Tillväxtbolaget
E-post:
helena.silvander@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com