Moody’s höjer framtidsutsikterna i Lantmännens kreditbetyg

Pressmeddelanden, 2024

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Ratings meddelade igår, den 9 april, att man justerar sin bedömning av Lantmännens framtidsutsikter från ”stabil” till ”positiv”. Lantmännens långfristiga kreditbetyg är fortsatt Baa3.

I sitt pressmeddelande skriver Moody’s bland annat att förändringen speglar Lantmännens stärkta affärsprofil och stabila rörelseresultat under de senaste fem åren, kombinerat med en tydligt minskad påverkan från företagets lånekostnader. Moody’s motiverar även sin bedömning med att Lantmännen har haft fortsatt fokus på såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt, samt en disciplinerad hantering av balansräkningen.

Sammantaget gör man bedömningen att Lantmännen har goda förutsättningar för att hantera oförutsedda händelser på marknaden, och att så kommer att vara fallet även under de kommande tre åren.

– Det är glädjande att Moody’s väljer att uppgradera framtidsutsikterna för Lantmännen. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera vår finansiella risk, och har aktivt jobbat med att stärka vår finansiella ställning och förbättra förhållandet mellan vårt kassaflöde och vår nettolåneskuld. Moody’s kreditvärdering nämner också vår förvärvsstrategi, som till stor del går ut på att skapa nya synergier med befintliga verksamheter i vår affärsportfölj och därigenom skapa ytterligare värde av spannmål från jord till bord, säger Michael Sigsfors, Lantmännens ekonomi- och finansdirektör.


För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com


 

Ladda ned filer här