Lantmännens förvärv av HKScans svenska verksamheter har slutförts

Pressmeddelanden, 2024

Affären som kommunicerades i slutet av 2023 har nu godkänts av berörda myndigheter och slutförts. Förvärvet som omfattar hela den svenska verksamheten och varumärkena Scan, Pärsons och Bullens stärker Lantmännens affärsportfölj – och de långsiktiga förutsättningarna för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion.

Lantmännen har tillsammans med sina medlemmar, 18 000 svenska lantbrukare, en unik position i livsmedelskedjan från jord till bord. Sedan tidigare har Lantmännen även en betydande närvaro i animalievärdekedjan genom insatsvaror, maskiner och förädling av spannmål till högkvalitativt foder.

– Det är glädjande att affären nu är slutförd. Genom förvärvet stärker vi Lantmännens position i livsmedelskedjan ytterligare, samtidigt som vi säkrat ett svenskt ägarskap av Scan. Det är viktigt för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion – och en nyckelfråga för att stärka den nationella livsmedelsberedskapen, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Det nya namnet för HKScan Sweden AB kommer att vara Scan Sverige AB. Bolaget har cirka 1 800 medarbetare och produktionsanläggningar i Kristianstad, Skara, Linköping och Halmstad samt huvudkontor i Stockholm.

– Jag vill hälsa alla medarbetare på Scan i Sverige varmt välkomna till Lantmännen. Tillsammans har vi goda möjligheter att fortsätta driva utvecklingen för ett livskraftigt och lönsamt svenskt lantbruk samt öka produktionen av mat i hela landet, säger Magnus Kagevik.

I och med förvärvet ökar Lantmännens totala omsättning till drygt 70 miljarder kronor och antalet medarbetare till 12 000.

– Det är med glädje och optimism vi konstaterar att affären nu är slutförd. Genom ett nära samarbete med våra leverantörer, de svenska gårdarna, och lyhördhet för konsumenternas behov står vi väl rustade för framtiden. Att bli en del av Lantmännen stärker också vår kapacitet att maximera fördelarna med svenskt och lokalproducerat kött vilket i sin tur gynnar den inhemska livsmedelsproduktionen, säger Lars Appelqvist, vd för Scan Sverige AB.

HKScan Sweden AB har sedan 2007 ägts av det finska bolaget HKScan Oyj. Lantmännen har förvärvat 100 procent ägarskap av HKScan Sweden AB, vilket innefattar hela den svenska verksamheten i HKScan. Som en del av affären har Lantmännen överlåtit sitt aktieinnehav i HKScan Oyj till HKScan.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com