Lantmännen Cerealia återkallar Kungsörnen Grahamsmjöl grovmalt

Nyheter, 2024

Kungsörnen Grahamsmjöl grovmalt med bäst före-datum 13-12-2024 återkallas från marknaden då vissa förpackningar i partiet innehåller inblandning av råg.

Lantmännen Cerealia återkallar ett parti av Kungsörnen Grahamsmjöl grovmalt 1,5 kg, då vissa förpackningar i partiet innehåller inblandning av råg. För personer som är allergiska mot råg kan det vara hälsoskadligt att konsumera produkten.

Återkallelsen gäller endast förpackningar med bäst före-datum 13-12-2024.

Konsumenter som köpt berörd produkt med ovan bäst före-datum ombeds undersöka innehållet i förpackningen, då endast en liten andel förpackningar är påverkade. Rågmjöl är ett fint mjöl som till utseendet skiljer sig markant från grovmalt grahamsmjöl. För konsumenter som tål råg går det bra att använda produkten.

Försäljningen av produkten från det aktuella partiet är stoppad hos alla återförsäljare.
 

Instruktioner till konsumenter som köpt berörd produkt och vill reklamera den:

  • Det bäst före-datum som återkallas (13-12-2024) återfinns på toppen av mjölpåsen.
  • Det är lättast är att reklamera sitt köp via ett formulär på Kungsörnens hemsida, se www.kungsornen.se. Man kan också höra av sig via e-post eller telefon.
  • Det är viktigt att man bifogar bilder på produkten där bäst före-datumet tydligt framgår. Behåll produkten till dess reklamationen är godkänd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Konsumentkontakt, Lantmännen Cerealia
Tel: 020 84 84 84 (måndag-fredag kl. 09:00-11:30)  

E-post: konsumentkontakt.kungsornen@lantmannen.com
 

Emelie Bontesse de Filippis, kommunikationschef Lantmännen Cerealia
Tel: 010 -556 98 21
E-post:
emelie.bontesse@lantmannen.com