Från Skåne i syd till Norrbotten i norr – över tusen medlemmar på Lantmännens 20 distriktsstämmor

Nyheter, 2024

Lantmännen ägs av 18 000 medlemmar, samtliga aktiva lantbrukare.  

– Hos oss har varje medlem en röst, vilket skiljer vår verksamhet mot exempelvis ett aktiebolag där inflytandet utgår från antal aktier. Med kooperativets demokratiska uppbyggnad följer ett stort ansvar att främja och underlätta diskussion och våra distriktsstämmor är ett sätt för oss att ta det ansvaret, säger Jesper Broberg, medlemschef på Lantmännen.  

Lantmännen är indelad i 20 medlemsdistrikt, med varsin stämma som precis genomförts. Totalt deltog över 1 500 medlemmar på plats, och utöver detta ett flertal via webbsändning. Flera motioner lades fram, exempelvis föreslog Västerbottens distrikt att öka lagren av utsäde, i linje med frågan om stärkt livsmedelsberedskap som Lantmännen sedan länge drivit. Vidare hade distrikt Gotland förslag om medlemsengagemang, bland annat genom utvecklad profilshop för medlemmar och en medlemskommunikationsstrategi.  

– Det är positivt att se alla motioner, de är en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och en viktig del i medlemsdemokratin. De ger viktiga insikter från och om lantbruket och dess vardagsutmaningar, något som vi tillsammans kan göra något åt, säger Jesper Broberg.   

Vid de olika stämmorna valdes också 18 nya förtroendevalda in i olika distriktsstyrelser.  

– Nya människor bär med sig ny kunskap och andra erfarenheter vilket är positivt för Lantmännens framtida utveckling, menar Jesper Broberg.    

En fast punkt i varje stämma, oavsett plats i landet, är när företagsledningen och företagsstyrelsen presenterar året som gått, ger framåtblickar och öppnar upp för diskussion. På vissa stämmor ger dessutom experter och profiler sin syn på aktuella händelser som påverkar Sverige generellt och lantbrukare specifikt. Ett exempel var från distriktsstämman på Gotland när Dan Rasmussen, Regementschef, talade om aktuella läget i Gotland, och hur bland annat Natomedlemskapet kommer påverka närvaron på Gotland. 


Fakta  
- Distriktsstämmorna genomfördes 26 februari till 24 mars.  
- Distriktsstämmorna kommer att följas av föreningsstämman som i år anordnas 7 maj.  
- De tjugo distrikten är Södra Skåne, Nordvästra Skåne, Kristianstad–Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar-Öland, Höglandet, Västra Sverige, Skaraborg, Gotland, Östergötland, Sörmland, Uppland, Örebro–Värmland, Dala-Aros, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 
- Läs mer om Lantmännens distrikt och dess aktiviteterFör mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com


 

Ladda ned filer här