Aspen bygger en organisation för framtiden och bildar Aspen Group

Nyheter, 2024

Aspen och dess dotterbolag bildar från och med första mars 2024 Aspen Group och kommer att ledas av Claes Alin som därmed lämnar rollen som vd för Aspen Sverige efter 16 år på posten. Claes efterträds av Mats Uhrlander.

– Aspen har under lång tid arbetat efter en stark tillväxtstrategi som tjänat oss väl och för att fortsätta den positiva utvecklingen bildar vi nu Aspen Group som även fortsatt kommer att utgöra ett av tre affärsområden inom division Energi, jämte Lantmännen Biorefineries och Scandbio, säger Lars-Gunnar Edh, chef för division Energi, Lantmännen.

Inom Aspen Group ryms Aspen Sverige samt varumärket Agrol, Aspen US, Aspen och Marline i Frankrike och brittiska Coryton med filialer i Tyskland och Sydkorea. Aspen Groups ledningsgrupp kommer att vara baserade i nya kontor i Gårda, Göteborg.

– I sektorn för specialbränslen finns en växande efterfrågan på mer hållbara produkter vilket genererar nya och spännande möjligheter. Det är mot den bakgrunden och för vår fortsatta tillväxtresa som vi nu bildar Aspen Group, säger Claes Alin, chef för Aspen Group.

Tillträdande vd Mats Uhrlander har varit anställd inom Aspen sedan 2008 och kommer senast från rollen som försäljningschef.

– Det är med stolthet och glädje som jag tar mig an rollen som vd för Aspen Sverige. Jag ser fram emot att vidareutveckla affären tillsammans med våra kunder och mina kompetenta kollegor och medarbetare, säger Mats Uhrlander, vd, Aspen Sverige.

Faktaruta Aspen Group:

  • Lantmännen Aspen är en ledande aktör inom specialbränslekategorin som verkar på en internationell marknad men med bas i Sverige och omsätter cirka 1,6 miljarder kronor.
  • Lantmännen Aspen bedriver verksamhet i hela värdekedjan från laboratorium till lager, har produktionsanläggningar i Sverige, Frankrike och England, närvaro i 30 länder och cirka 200 anställda.
  • Aspen erbjuder miljöanpassade bränslen som alkylatbensin och HVO-diesel för småmotorer som gräsklippare, motorsågar, utombordare samt specialbränsle för motorsport.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com