Rekordutdelning till Lantmännens medlemmar

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännen levererade ett starkt resultat för 2022. Tack vare detta möjliggörs en rekordutdelning om 1 080 miljoner kronor, som nu betalas ut till medlemmarna, svenska lantbrukare. Beslutet om utdelning fattades av föreningsstämman idag.

Utdelningen till medlemmarna, som klubbades på Lantmännens föreningsstämma idag, är den högsta i Lantmännens historia, totalt 1 080 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att styrelsen ännu en gång kan föreslå en rekordutdelning till våra medlemmar. De stora kostnadsökningarna på insatsvaror, energi och transporter har inneburit och innebär även framöver stora utmaningar och affärsrisker för svenska lantbrukare. Lantmännens utdelning är ett viktigt bidrag för att trygga ett lönsamt och hållbart svenskt lantbruk och svensk livsmedelsförsörjning. Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och medarbetare som bidragit till det starka resultatet som gjort utdelningen möjlig, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Trots ekonomisk osäkerhet och en orolig omvärld levererade Lantmännen under 2022 sitt högsta resultat någonsin: resultatet efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 2 536 MSEK – en förbättring från 2021 års resultat på 2 202 MSEK. En starkt bidragande orsak till det goda resultatet har varit Lantmännens breda affärsportfölj där division Energi och affärsområde Swecon levererat de högsta resultaten någonsin, medan verksamheterna i livsmedelsdivisionen varit pressade.

– Vi befinner oss i en god position och kommer att fortsätta investera i hela värdekedjan från jord till bord och utvecklingen av ett livskraftigt svenskt lantbruk och en robust svensk livsmedelsförsörjning. Lantmännens ambition är att vara världens bästa lantbrukskooperativ, och jag ser fram emot att fortsätta utveckla koncernen tillsammans med alla våra medlemmar och medarbetare säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com