Patrick Aulin föreslås som ny ledamot i Lantmännens koncernstyrelse

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse där Patrick Aulin, Nyköping, föreslås som ny ledamot i koncernstyrelsen. Valberedningen föreslår även omval av Per Lindahl, Jenny Bengtsson, Johan Bygge och Gunilla Aschan vars mandattider löper ut i år.

Lantmännens styrelse består i dag av Per Lindahl, ordförande, Jan Ehrensvärd, vice ordförande, styrelseledamöterna Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Sonat Burman-Olsson, Johan Bygge, Jan-Erik Hansson, Henrik Wahlberg och Per Wijkander, samt tre arbetstagarrepresentanter.

Inför föreningsstämman den 3 maj 2023 föreslår valberedningen omval av Per Lindahl, Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson och Johan Bygge samt nyval av Patrick Aulin. Sittande ledamot Henrik Wahlberg har meddelat att han har avböjt omval. Övriga ledamöter har mandatperiod till 2024. Valberedningen föreslår även omval av de förtroendevalda revisorerna Kristina Glantz Nilsson och Jimmy Grinsvall samt nyval av Ann-Sofie Ignell. Maude Fyrenius har avböjt omval för posten som förtroendevald revisor.

– Patrick Aulin brinner för ett hållbart odlingssätt och har en långsiktig omtanke om vår jord, för lantbruket och svensk livsmedelsförsörjning. Vidare har han ett starkt engagemang för Lantmännen och dess medlemmar. Hans kompetens och engagemang skulle vara en stor tillgång i Lantmännens koncernstyrelse, säger Inge Erlandson, valberedningens ordförande.

Patrick Aulin, som varit förtroendevald inom Lantmännen sedan 2013, är 50 år och driver tillsammans med sin far en omfattande lantbruksverksamhet om cirka 600 hektar på Lilla Kungsladugården i Nyköping. Utöver växtodling rymmer verksamheten bostäder och affärslokaler, entreprenadverksamhet och skogsbruk.

Valen sker vid Lantmännens föreningsstämma som hålls den 3 maj på Hilton Hotel, vid Slussen i Stockholm.

För mer information, kontakta gärna:
Inge Erlandson, valberedningens ordförande
Tel:
0708 43 64 29
E-post: inge.erlandson@moek.se

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com