Patrick Aulin blir ny ledamot i Lantmännens styrelse

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännens föreningsstämma tog idag beslut om vilka som ska ingå i styrelsen. Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om omval av Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Johan Bygge och Per Lindahl – samt nyval av Patrick Aulin.

Under föreningsstämman som hölls idag den 3 maj i Stockholm, beslutades att Lantmännens koncernstyrelse ska bestå av nio stämmovalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Johan Bygge och Per Lindahl samt nyval av Patrick Aulin. Henrik Wahlberg hade inför stämman avböjt omval. Övriga ledamöter är valda fram till stämman 2024.

Lantmännens styrelse består därmed av Per Lindahl, Jan Ehrensvärd, Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Sonat Burman-Olsson, Johan Bygge, Jan-Erik Hansson, Per Wijkander och Patrick Aulin, samt tre arbetstagarrepresentanter.

Patrick Aulin är 50 år och driver tillsammans med sin far växtodling på cirka 600 hektar på Lilla Kungsladugården i Nyköping. Verksamheten omfattar förutom växtodlingen även uthyrning av bostäder och affärslokaler, entreprenadverksamhet samt skogsbruk. Patrick har varit förtroendevald i styrelsen för Lantmännens distrikt Sörmland sedan 2013, och som distriktsordförande sedan 2017.

– Jag är hedrad av förtroendet från föreningsstämman, och ser fram emot att komma igång med arbetet. Det jag kan bidra med i Lantmännens styrelse är inte minst entreprenörsanda, erfarenhet från logistikområdet och en helhetssyn kring spannmålsvärdekedjan. Jag tror verkligen på den kooperativa idén och känner starkt för Lantmännen och dess medlemmar, säger Patrick Aulin.

Under det konstituerande mötet som följde föreningsstämman omvaldes Per Lindahl till styrelseordförande och Jan-Erik Hansson utsågs till vice ordförande.

– Jag vill hälsa Patrick varmt välkommen som ny ledamot i Lantmännens styrelse. Han kommer att bidra med en gedigen erfarenhet både från sin egen affärsverksamhet och från sin tid som förtroendevald. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Lantmännen tillsammans med honom och resten av styrelsen, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Lantmännen press
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com