Lantmännen köper lantbruksverksamhet av AB Hjalmar Möller

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännen köper AB Hjalmar Möllers lantbruksverksamhet samt tar över driften av den tillhörande spannmålsmottagningen i Håslöv i sydvästra Skåne. Verksamheten innefattar inköp av spannmål och oljeväxter samt försäljning av utsäde, växtskydd och gödsel.

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva AB Hjalmar Möllers lantbruksverksamhet samt ingått avtal om att arrendera den tillhörande spannmålsplattan. Affären inväntar godkännande från konkurrensverket. Till dess att myndighetsgodkännande erhållits fortsätter Lantmännen och Hjalmar Möller att verka som fristående, separata företag.

Bengt Nyhlén, vd på AB Hjalmar Möller, har beslutat sig för att avveckla sin lantbruksverksamhet och har för avsikt att sälja den till Lantmännen. Köpet ligger i linje med Lantmännens strategi att vara en konkurrenskraftig samarbetspartner till kunder och medlemmar i hela landet och skapar förutsättning för större spannmålsinköp i sydvästra Skåne.

– Vi är mycket glada att vi fått förtroendet och möjligheten att driva vidare den fina verksamhet som Hjalmar Möller är. Vår ambition är att fortsätta i samma anda, med långsiktiga affärsrelationer och hög servicegrad, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Förutom lantbruksverksamheten bedriver AB Hjalmar Möller också butiksverksamhet vilken bolaget avser att fortsätta driva vidare.

– Jag bestämde mig under fjolåret för att trappa ner min verksamhet och började se över vilka alternativa köpare som fanns på marknaden. Lantmännen är den aktör som har bäst kapacitet att ta emot, torka och hantera de stora volymerna spannmål som kommer in under skördeperioden och möjlighet att ta emot spannmål under lagerperioden inom rimligt avstånd för våra leverantörer. Lantmännen har även många olika affärsmodeller som lantbrukarna kan använda då de säljer spannmål. Jag är glad att Lantmännen vill ta över verksamheten då de kommer vara en trygg och långsiktig partner till våra kunder och leverantörer, säger Bengt Nyhlén, vd på Hjalmar Möller.

Transaktionen väntas genomföras under våren efter godkännande från konkurrensverket.

För mer information, kontakta:

Mikael Jeppsson, spannmålschef, Lantmännen
Tel: 010-556 04 95
E-post: mikael.jeppsson@lantmannen.com

Bengt Nyhlén, vd AB Hjalmar Möller
Tel: 040-45 96 93
E-post: Bengt@hjalmarmoller.se