Förändringar i Lantmännens koncernledning när Elisabeth Wallin Mononen går i pension

Pressmeddelanden, 2023

Elisabeth Wallin Mononen, Senior Vice President & Head of HR & Communication har beslutat sig för att gå i pension efter 18 år på Lantmännen. I samband med detta utses Emma Stockhaus till Senior Vice President & Head of HR och Frida Tydén utses till Senior Vice President & Head of Communications & Marketing – båda tar plats i Lantmännens koncernledning.

– Att vi idag uppfattas som en mycket attraktiv arbetsgivare med ett bra ledarskap och kultur är ett kvitto på att vi har lyckats väl med de satsningar vi gjort inom HR och kommunikation. Det har varit en otrolig resa att få göra tillsammans med alla kollegor genom åren, säger Elisabeth Wallin Mononen, Senior Vice President & Head of HR & Communication, Lantmännen.

I samband med att Elisabeth går i pension genomförs en organisationsförändring där Kommunikation, som idag är en funktion tillsammans med HR, istället bildar en ny gemensam organisation med Marknad.

Jag vill rikta ett stort tack till Elisabeth för det fantastiska arbete hon har gjort för Lantmännen under de senaste arton åren. Hon har byggt upp vår HR-funktion från grunden på ett väldigt framgångsrikt sätt. Idag ligger Lantmännen i framkant inom HR-området och är en attraktiv arbetsgivare - till stor del tack vare Elisabeths vision och ledarskap. Jag ser nu fram emot att fortsätta utveckla HR samt Kommunikation & Marknad tillsammans med Emma & Frida, avslutar Magnus Kagevik, vd & koncernchef, Lantmännen. 

Både Emma och Frida finns redan idag i Lantmännen och har rekryterats från de egna leden. Den nya organisationen gäller från och med den 1 juli.

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com