Lantmännen utökar sitt ägande i Scandi Standard

Nyheter, 2022

Innehavet dubbleras från fem till tio procent av aktiekapitalet.

Lantmännens koncernstyrelse beslutade på sitt senaste möte att utöka Lantmännens ägande i den nordiska kycklingkoncernen Scandi Standard. Från att tidigare ha ägt fem procent av Scandi Standard uppgår Lantmännens innehav till tio procent av aktiekapitalet. Lantmännen har därför idag meddelat det ökade ägandet genom ett flaggningsmeddelande som Finansinspektionen offentliggör.

– Det här är ett naturligt steg för Lantmännen, och en viktig satsning för oss och våra medlemmar. Vi har varit en minoritetsägare i Scandi Standard ända sedan bolaget introducerades på börsen, och dess verksamhet har en tydlig koppling till våra egna affärer i värdekedjan för spannmål, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

– Animalievärdekedjan är en viktig del av den svenska livsmedelsproduktionen, och det är viktigt för både Lantmännen och våra medlemmar att vi har framgångsrika företag i branschen. Vi vill bidra till att utveckla dessa företag, och därför ökar vi nu vårt innehav i Scandi Standard. Med ökande svenska skördar över tid är både nöt-, gris- och kycklingproduktion ett bra sätt att förädla och skapa ytterligare värde av våra medlemmars spannmål, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.


Om Scandi Standard

Scandi Standard är en ledande producent av kylda, frysta och färdiglagade kycklingprodukter. Varumärkena Danpo, Den stolte hane, Kronfågel, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana finns i fler än 40 länder.

Läs mer på scandistandard.com.