Lantmännen säljer byggrätter i Örebro

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännen Fastigheter har sålt byggrätter för upp till 300 hyresrätter i Örebro. Byggrätterna omfattar del av fastigheten Örebro Almby 12:43 och köparen är K-Fastigheter.

Lantmännen Fastigheter har sålt byggrätter för bostäder på fastigheten Almby 12:43 i Ormesta, Örebro Kommun. Köparen är K-Fast Kilen AB. Lagakraftvunnen detaljplan finns för området och byggstart beräknas ske etappvis från och med 2023.

– Nu har vi tagit ännu ett steg i Lantmännens plan för förutvecklingen av vår fastighet Almby 12:43 i Örebro. Sedan tidigare har vi sålt bostäder i en etapp och det är nu väldigt roligt att kunna konstatera att K-Fastigheter förvärvar nästa etapp bostadsbyggrätter på fastigheten, säger Mikael Bernström, regionchef på Lantmännen Fastigheter.

Lantmännen Fastigheter planerar även vidare för två etapper till i form av en skola och en centrumbyggnad.

Läs mer om försäljningen av byggrätter på fastigheten Almby 12:43 här.

Bifogad bild är en volymskiss för området. Fasadutformning, färgsättning och material är fortfarande under bearbetning och illustrationen redovisar endast tilltänkta volymer för området.

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Bernström, regionchef, Lantmännen Fastigheter
Tel: 010 556 95 03
E-post: mikael.bernstrom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com