Lantmännen Fastigheter säljer byggrätter för jätteprojekt i Örebro

Pressmeddelanden, 2021

Lantmännen Fastigheter har sålt byggrätter för bostäder på fastigheten Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun. Köparen är Asplunds Bygg.

Lantmännen Fastigheter har sålt byggrätter för bostäder på fastigheten Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun. Köparen är Asplunds Bygg. Affären är villkorad av en antagen detaljplan som förväntas vinna laga kraft i slutet av 2021.

Hela detaljplanen innehåller en centrumbyggnad med butiker, träningslokaler, vårdcentral, äldreboende, studentbostäder p-hus och bostäder, med en volym om drygt 37 000 m2. Rena bostäder beräknas uppgå till en volym om 55 200 m2 BTA. Utöver detta planeras för en skolfastighet och idrottshall med en byggnadsvolym om 16 875 m2 BTA.

– Vi ser fram emot att fortsätta med byggnationen av de aktuella fastigheterna. Som lokal aktör känns det extra roligt att tillsammans med Lantmännen vara med att utveckla Örebro, säger Mats Eriksson, vd på Asplunds Bygg.

Lantmännen Fastigheter kommer vidare att tillsammans med Hemsö Fastighets AB att äga och driva projektet på skolfastigheten via det gemensamma bolaget Lanthem Samhällsfastigheter AB.

– Det är väldigt roligt att vi kommit fram till affär efter två år av bra samarbete. Det är en bra uppgörelse för alla inblandade, inte minst för alla framtida Ormestabor, säger Mikael Bernström, regionchef på Lantmännen Fastigheter.

Bifogad bild är en volymskiss för området. Fasadutformning, färgsättning och material är fortfarande under bearbetning och illustrationen redovisar endast tilltänkta volymer för området.

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Bernström, regionchef på Lantmännen Fastigheter
Tel:
010-5569 503
E-post:
mikael.bernstrom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com