Lantmännen och Spendrups i förnyat partnerskap kring hållbara odlingsmetoder för maltkorn

Pressmeddelanden, 2022

Under våren har Lantmännen och Spendrups startat ett nytt samarbete där maltkorn, som är huvudingrediens i öl, för första gången, odlas enligt Lantmännens program för Framtidens Jordbruk - Klimat & Natur. Det innebär att odlingsmetoder som minskar klimatpåverkan och gynnar den biologiska mångfalden kommer att användas. Grödan är redan i jorden och maltkornet skördas under hösten, för att sedan användas i öl som bryggs i början av 2023.

Spendrups har sedan många år tillbaka använt maltkorn från Lantmännen. Samarbetet kring Lantmännens odlingskoncept Klimat & Natur är ett gemensamt grepp för mer hållbar odling och ett naturligt nästa steg på Lantmännens och Spendrups hållbarhetsresa.

– Äkthet är en viktig grundvärdering både på Spendrups och för oss som ägarfamilj. Därför tar vi inga genvägar, vi brygger öl på malt, humle, jäst och vatten. Genom vårt långa samarbete med Lantmännen har vi kunnat använda 90 procent svenskt maltkorn och utvecklat odlingen av ekologiskt maltkorn i Sverige. Det har varit viktigt för oss och nu tar vi tillsammans nästa steg som hjälper oss att minska klimatpåverkan och samtidigt gynnar den så viktiga biologiska mångfalden. Det är också viktigt för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att nå sina höga ambitioner på hållbarhetsområdet, säger Fredrik Spendrup, vd och koncernchef Spendrups Bryggeri.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur minskar koldioxidutsläppen med upp till 30 procent* genom klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling. Därtill stärks den biologiska mångfalden av blommande zoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

– Det är glädjande att få välkomna Spendrups in i det här partnerskapet. Vi är stolta över vårt odlingsprogram som är avgörande för hur vi fortsätter vara ledande i utvecklingen av framtidens jordbruk. Det är genom Klimat & Natur som vi skapar förutsättningarna för att möta konsumenters efterfrågan på hållbara produkter samtidigt som vi skapar incitament för lantbrukarna att odla mer hållbart, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen.

190 hektar maltkorn kommer att odlas på Högestad Gård i Ystad för Spendrups räkning och användas i öl som bryggs i början av 2023. Av 3 000 ton maltkorn kommer det bryggas ungefär 18 miljoner liter öl.

– Det är väldigt bra att programmet växer eftersom vi tillsammans behöver ta ett helhetsgrepp för att gynna klimatet och den biologiska mångfalden. I och med det här samarbetet har vi dessutom möjlighet att odla alla de fyra sädesslagen inom ramen för Klimat & Natur. Det är bra för oss lantbrukare, för jorden vi brukar och för klimatet, säger Christian Negendanck, vd Högestad Gård.

Lantmännen ligger i framkant när det kommer till forskning och utveckling och leder utvecklingen av framtidens jordbruk. Odlingsprogrammet Klimat & Natur är ett viktigt initiativ för att konkretisera hållbarhetsstrategier, nå högt satta klimatmål och gynna den biologiska mångfalden.

FAKTARUTA KLIMAT & NATUR

  • Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Det innehåller specifika åtgärder, som exempelvis blommande kantzoner och kemikaliefri utsädesbehandling, för att minska odlingens klimatpåverkan och öka den biologiska mångfalden.
  • Lantbrukare som deltar i programmet odlar enligt programmet på sina egna gårdar.
  • *Med programmet har Lantmännen minskat klimatavtrycket från odlingen av vete med närmare 30 procent sedan 2015 och kommer minska klimatavtrycket från korn med lika mycket.
  • Programmet är dynamiskt och kriterier som ingår i programmet adderas löpande för att minska klimatpåverkan ytterligare.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Rose-Marie Hertzman, presschef, Spendrups Bryggeri
Tel: 0708 95 25 67
E-post:
rose-marie.hertzman@spendrups.se

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com