Lantmännen flyttar ägandet från HaGe Nord AG till team SE

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännen konverterar sina aktier i Hauptgenossenschaft Nord AG (”HaGE”) till nyemitterade aktier i team SE, ett bolag i Tyskland med verksamheter inom bygghandel och energi (”Team”). Det danska kooperativet DLG är majoritetsägare i både HaGe och Team och affären görs mot bakgrund av en omstrukturering inom DLG:s portfölj.

DLG kommer att konvertera största delen av sitt innehav i HaGe mot nyemitterade aktier i Team och därmed bli en cirka 70 procentig ägare i Team. Lantmännen, som äger ca 41 procent av HaGe, kommer efter transaktionen att äga ca 10,7 procent i Team. Den nuvarande verksamheten i HaGe kommer bilda en lantbruksdivision inom Team som därmed blir en koncern med verksamhet inom bygghandel, energi och lantbruk.

DLG gick i september förra året ut med information om att de ville slå samman administrationen av dessa två tyska bolag i en koncern. Koncernen kommer ha en omsättning om cirka 5 miljarder euro och cirka 5 000 medarbetare.

Lantmännen behåller en styrelseplats i HaGe samt tilldelas två styrelseplatser i Team. Till de två styrelseplatserna nomineras Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl och vd och koncernchef Magnus Kagevik.

I samband med affären skapas dessutom en styrgrupp för lantbruksverksamheten inom Team med en rådgivande funktion. Styrgruppen kommer bestå av ledamöter från såväl division Lantbruk på Lantmännen som representanter från DLG.  

– Det är positivt för oss att bli delägare i Team, ett stabilt och lönsamt bolag som står för cirka två tredjedelar av DLG:s intjäning. Förändringen innebär att Lantmännens närvaro på den tyska lantbruksmarknaden är fortsatt stark, säger Lantmännens vd och koncernchef Magnus Kagevik.

Transaktionen ska godkännas vid en stämma i Team den 29 juni och är villkorad av tyska konkurrensmyndighetens godkännande.

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com